Skip to main content

Indienen verzoek examencommissie

Via dit formulier kun je een verzoek indienen bij de examencommissie van het Baptisten Seminarium. Na indienen wordt je verzoek in behandeling genomen door de secretaris van de commissie. Je krijgt op afzienbare termijn een uitspraak van de commissie, conform het Onderwijs- en Examenreglement.

Voor- en achternaam