Skip to main content
Dr. Teun van der Leer
"Werken aan het Seminarium betekent voor mij de uitdaging om studenten te helpen om op het snijvlak van traditie en vernieuwing de eigen spiritualiteit en de identiteit van de baptistengemeente vorm te geven."
Dr. Teun van der Leer

Dr. Teun van der Leer

Teun van der Leer (1959) is sinds september 2020 voorganger van de Cama Parousia Gemeente in Woerden. Daarnaast is hij docent en onderzoeker aan het Seminarium, met name op het vlak van de geschiedenis en theologie van het baptisme en de Ecclesiologie (de leer van de kerk). Hij promoveerde in december 2021 aan de VU in de ecclesiologie van de 'Believers Church Tradition' en hun verhouding tot andere kerkelijke tradities.

Publicaties

Teun van der Leer, ‘Leven met de Psalmen’, Soteria 17.3 (2000), 28-34

Teun van der Leer, ‘Dooponderricht en dooprituelen in de vroege Kerk. Over de samenhang tussen doop en discipelschap’, Soteria 20.1 (2003), 52-67

Teun van der Leer, ‘Bidden is gevaarlijk! Een exegetische verkenning van Matteüs 9 : 35 – 10 : 5a’, Soteria 20.3 (2003), 2-4

Teun van der Leer, ‘De omgekeerde wereld en toch “niets nieuws onder de zon”. Ontwikkelingen in het denken over ziekte en genezing’, Soteria 21.2 (2004), 66-72

Teun van der Leer, ‘Hoe smal mag de kerk worden? Minder ballast voor een missionaire kerk’, Idea 28.5 (2007)

Teun van der Leer, ‘Geboeid door Richard Foster. Evangelical in de breedte en in de diepte’, Soteria 24.4 (2007), 34-40

Teun van der Leer, ‘Which future Church(form)? A plea for a ‘Believers Church’ ecclesiology’, Journal of European Baptist Studies 9.3 (2009), 40-51

Teun van der Leer, Recensie ‘Loonstra, Het badwater en de kinderen. Gedachten over de doop & Verbree, Over dopen’, Soteria 26.2 (2009), 52-53

Teun van der Leer, ‘Evangelisch dankzij de Verlichting? Een discussie over de “Bebbington-these”’, Soteria 27.2 (2010), 46-51

Teun van der Leer, ‘Hoe evangelisch is Bram van de Beek?’, Soteria 28.3 (2011), 7-12

Teun van der Leer, ‘De Kerk van Ouweneel: Moedig en uitdagend, maar ook eenzijdig’, Soteria 29.4 (2012), 45-49

Teun van der Leer, ‘Kerkleer Bram van de Beek beweegt zich richting Rome’, Soteria 29.4 (2012), 47-53

Teun van der Leer, ‘Van sandwich naar kameel. Liturgische ontwikkelingen in baptistengemeenten’, Muziek & Liturgie 82.4 (2013), 8-11

Teun van der Leer, ‘De doop als ontmoeting’ in: Henk P. Medema (red.), Omgaan met olifanten. Verder bezinnen op vijf brandende onderwerpen (Heerenveen: Medema, 2010), 95-102

Teun van der Leer, ‘De ware calvinist is een baptist’, Uit: William den Boer en Teun van der Leer (red.), Calvijn, de baptisten en de gemeente van morgen (Apeldoorn: Theologische Universiteit, 2010), 27-42

Teun van der Leer, ‘De kerk als voertuig van de Geest? Minder ballast, meer mogelijkheden’, GEESTkracht No. 66 (2010), 3-12

Teun van der Leer, Recensie ‘Studiebijbel in perspectief’, Soteria 27.1 (2010), 46-47

Teun van der Leer, ‘De kerk op haar smalst. Op zoek naar een ecclesiologisch minimum voor de kerk aan het begin van de eenentwintigste eeuw’, MA-thesis Vrije Universiteit 2006

Teun van der Leer, ‘Building our Future on Gods History with us’, Toespraak Congres European Baptist Federation ‘Celebrating 400 Years of Baptist Life’, Amsterdam, 24 juli 2009

Teun van der Leer, ‘Reformatorische bril werkt vertroebelend. Gemiste kans om tot echt gesprek te komen’, Recensie ‘J.M.D. de Heer, De evangelische beweging’, Nederlands Dagblad 12 februari 2010

Teun van der Leer, ‘Christelijk preken uit het Oude Testament’, Toespraak t.g.v. de presentatie van Andries Visser, Wat is nieuw zonder oud? Over de onmisbaarheid van het Oude Testament (Zoetermeer: Boekencentrum, 2010) in het NEM-centrum te Voorthuizen op 13 februari 2010