Skip to main content

Vrije Universiteit

Voor studenten die als universitaire voorganger aan de slag willen in evangelisch-gekleurde gemeenten...

Zie ook: evangelischemaster.nl

1-jarige Master Evangelical & Baptistic Leadership

Ben enthousiast over je geloof, de kerk en Gods missie? En zoek jij naar manieren waarop je leiding kan geven in een evangelische/baptistische kerk of christelijke organisatie? Dan is deze master iets voor jou! De master verdiept je theologie en bereidt je voor op een leiderschapsrol.

De master richt zich op het vormen van christelijke leiders aan de hand van drie kerntaken:  

  1. Navolgen: je leert je geloof authentiek uit te dragen als leider en als volgeling van Jezus;
  2. Verstaan: je leert je eigen leven, dat van de gemeenschap en de cultuur te begrijpen in het licht van de Bijbel, theologie en traditie, om zo in gesprek te gaan over de relevante vragen van vandaag de dag.
  3. Leiden: je leert leiding te geven vanuit wie je bent, communicatief vaardig en met een open houding naar de wereld. Je leert wijs te handelen in relationele processen.

De master is bedoeld voor studenten en (aankomende) leiders die geïnspireerd worden door een evangelische spiritualiteit en/of affiniteit hebben met de baptistische traditie (dat laatste is geen vereiste). Tijdens de verschillende vakken wordt steeds de wisselwerking gezocht tussen het bestuderen van hedendaagse geloofspraktijken, de verdieping van je theologische kennis en je eigen persoonlijke en professionele vorming.

Tijdens de master – éénjarig (voltijd) of tweejarig (deeltijd) – ben je deel van de leergemeenschap van het Baptisten Seminarium. Je deelt je leven en geloof met studiegenoten, participeert in wekelijkse gebedsmomenten en hebt drie keer per jaar een integratiedag, waarin je ‘theologiseert’ rondom actuele thema’s.

De master wordt gecoördineerd door het Baptisten Seminarium en is verbonden met de James Wm. McClendon leerstoel voor baptistische en evangelische theologie aan de Vrije Universiteit.

Programma

De specialisatie Evangelical & Baptistic Leadership valt onder de mastertrack Exploring a Discipline van de VU [link: Master's Theology and Religious Studies - Vrije Universiteit Amsterdam (vu.nl)].

Je volgt onder andere de volgende twee specialisatievakken:

  • Applied Christology: Evangelical & Baptistic Perspectives (6 EC) (Toegepaste Christologie: Evangelische en Baptistische perspectieven); een cursus die diep ingaat op de Christologie, het leven en het werk van Jezus Christus, specifiek over de manier waarop Hij gepresenteerd wordt in onze kerkelijke praktijken, evangelische spiritualiteit en seculiere cultuur.
  • Evangelical & Baptistic Ethics: Contemporary Issues (6 EC) (Evangelische en Baptistische Ethiek: Actuele vraagstukken); een cursus waarin hedendaagse ethische kwesties worden verkend en besproken, gebruik makend van specifieke lenzen vanuit de baptistische en evangelische traditie, zoals de nadruk op persoonlijke ervaring, een Bijbelse hermeneutiek, het samen onderscheiden van de wil van Christus, en de centrale plaats van de Bergrede.

Studenten volgen een stageprogramma (12 EC) in de vorm van twee masterclasses, en volgen daarnaast een vak over de ethiek en spiritualiteit van de pastor:

  • Masterclass Interpreterend (s)preken; waarin de student het proces doorloopt van het schrijven tot aan het houden van een preek, die exegetisch sterk is onderbouwd, sterk communicatief in elkaar zit, en relevant is met het oog op het publiek en de huidige tijd. Onderdeel van deze masterclass is het in de praktijk oefenen met preken.
  • Masterclass Gemeentepraktijken; waarin de student in de praktijk meeloopt met een veranderingsproces of proces van ethische oriëntatie binnen een lokale gemeente. De student zal samen met de gemeente zo’n proces ontwerpen, delen hiervan coördineren en waar nodig bijsturen.
  • Spiritualiteit en Ethiek van de Pastor (3 EC); waarin gefocust wordt op de persoonlijke en professionele vorming van de student; zijn/haar spiritualiteit en beroepsethiek (denk aan thema’s als macht, seks en geld) komen ter sprake.

Naast deze specifieke vakken, zullen studenten het programma met de algemene vakken van de Theology and Religious Studies master volgen aan de VU. Dit zijn vakken als Hermeneutiek en Onderzoeksvaardigheden; tegelijkertijd biedt dat programma ook enkele keuzevakken. Tot slot schrijf je een masterscriptie over een onderwerp naar keuze.

Carrièreperspectieven

Met deze master kun je aan de slag als voorganger, leider of theoloog in evangelische en baptistische kerken en christelijke organisaties. Voor diegenen die al professioneel betrokken zijn in een kerkelijke gemeente, biedt de master een unieke kans om nieuwe perspectieven aangereikt te krijgen, inzichten te ontwikkelen in de gemeentepraktijk en zelf te groeien in vaardigheden en vakbekwaamheid.

Voor studenten die in een specifieke kerkelijke gemeente aan het werk willen, is het belangrijk om te benoemen dat de benodigde diploma’s en onderwijseisen per kerkgenootschap kunnen verschillen. We adviseren je hier zelf goed naar te kijken. Deze master geldt in elk geval als onderdeel van de route tot voorganger in een Baptisten- en CAMA gemeente [link www.unie-abc.nl).

Naast de mogelijkheden tot leider in een gemeente, geeft het behalen van een master theologie aan de Vrije Universiteit je de mogelijkheid om te werken in een breed werkveld; zowel op de academie, in het onderwijs, in overheidsinstanties als in particuliere organisaties. Bij het cum laude behalen van de eerste vier vakken, zou er een mogelijkheid zijn tot het volgen van een Research Master.

Verdere informatie:

Voorkennis: De toelatingseisen zijn dezelfde als voor de mastertrack Exploring a Discipline (zie Master's Theology and Religious Studies - Vrije Universiteit Amsterdam (vu.nl)). Voor studenten die de master willen volgen zonder enige theologische opleiding, raden wij aan een gesprek met ons aan te gaan om de mogelijkheden te verkennen.

Taal: De master zal worden gegeven in het Engels. De twee masterclasses tijdens de stage zullen in het Nederlands gegeven worden.

Locatie: Sommige vakken worden gegeven in het Baptist House, Postjesweg 150, 1061 AX in Amsterdam (15 minuten reizen vanaf de VU). Algemene vakken worden gegeven op de campus van de VU.

Geïnteresseerd? Neem contact op met Hans Riphagen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), 06-33186651

Neem contact op!

Samen even kijken wat de mogelijkheden zijn? Laat je gegevens even bij ons achter en we nemen snel contact met je op!