Skip to main content
 • Organisatie:
  Theologische Universiteit Utrecht
 • Aanvang:
  18-10-2024
 • Opgave tot:
  01-10-2024
 • Locatie:
  Theologische Universiteit Utrecht, Plompetorengracht 1-3 in Utrecht
 • Omvang:
  56 uren
 • Aantal deelnemers:
  max. 12
 • Trainer(s):
  Jaap-Harm de Jong
 • Extra informatie:
 • Prijs:
  € 595

Verlangen en echtheid in film en prediking

Hoe je de kracht van films inzet in je preken

Films zijn meer dan een avondje bankhangen en een zak popcorn. Ze willen je iets zeggen, over onze cultuur en over onszelf. Ze peilen de tijd waarin wij leven en wie wij daarin zijn. Daarmee reiken ze urgente thema’s aan voor de prediking. In deze cursus leer je hoe je de kracht van een film kunt inzetten in je preken. 

De thema’s ‘verlangen en echtheid’ komen veel voor in hedendaagse films: authenticiteit is iets om naar te streven: jezelf zijn, eigen zijn. Maar hoe geef je dat verlangen vorm als er ook gebrokenheid is, als je ware zelf omgeven is door gevoelens van schuld en schaamte? 

CORPUS CHRISTI & THE BLUE CAFTAN 

In deze cursus nemen we de twee films Corpus Christi & The Blue Caftan als voorbeeld. Daarin gaat het over (on)echtheid, het verlangen jezelf te kunnen zijn en hoe het pad naar het goede leven niet altijd de weg van de minste weerstand is. Ze duiken diep in de onvolkomenheid van mensen, maar laten in het donker toch hoop zien. We kijken de films, werken aan een culturele en theologische analyse van deze films en ontdekken hoe deze films helpend zijn voor de prediking over verlangen en echtheid.