Skip to main content
 • Organisatie:
  Protestantse Theologische Universiteit
 • Aanvang:
  04-11-2024
 • Opgave tot:
  01-10-2024
 • Locatie:
  Nieuw Hydepark, Doorn
 • Omvang:
  56 uren
 • Aantal deelnemers:
 • Trainer(s):
  Dr. Erik Olsman
 • Extra informatie:
 • Prijs:
  € 768

Pastorale zorg in de laatste levensfase

Deze cursus helpt gemeentepredikanten hun pastorale begeleiding in de laatste levensfase te verdiepen. De laatste levensfase is een breed begrip: sommige gemeenteleden leven acht jaar met een levensbedreigende aandoening, terwijl andere binnen enkele weken na een diagnose overleden zijn. Beiden worden onder palliatieve zorg geschaard.

De docent biedt handvatten om pastorale zorg af te stemmen op diverse situaties, inclusief de lichamelijke, psychologische, sociale en geloofs- / spirituele problemen. Daarbij kunnen fysieke problemen zich bijvoorbeeld als geloofsproblemen manifesteren, en hebben familieconflicten hun uitwerking op lichaam, geest en ziel. Andere thema’s in de cursus zijn: omgang met rouw en morele vragen.

De reflectie op theodicee vragen, zoals ‘Hoe kan God dit laten gebeuren?’ komt tijdens de tweede bijeenkomst aan bod. Door alle problemen, verliezen en vragen heen komt tijdens de cursus ook regelmatig een andere kant aan de orde: hoe spreek je als gemeentepredikant de bronnen van kracht bij jezelf en de ander aan? Deze bronnen (kunnen) zijn: relaties, geloof, (pastoraal) gebed, geloofsgemeenschap, sport, hobby’s, et cetera.

De cursus is opgezet vanuit praktische theologie en empirische ethiek, waarbij de docent zijn eigen ervaring inzet en gebruik maakt van bijbels-theologische thema’s. Activerende onderwijsvormen stimuleren deelnemers om te gaan oefenen met het geleerde in hun eigen gemeente.