Skip to main content
 • Organisatie:
  Baptisten Seminarium
 • Aanvang:
 • Opgave tot:
  23-02-2024
 • Locatie:
 • Omvang:
  10 uren
 • Aantal deelnemers:
 • Trainer(s):
 • Extra informatie:
 • Prijs:
  € zie omschrijving

Supervisie

Supervisie is een vast onderdeel van de Permanente Educatie. Dat is niet zomaar. Het is een vorm van deskundigheidsbevordering, een manier om bij te tanken en jezelf weer op scherp zetten: hoe houd ik het voorgangerschap op een gezonde manier vol als mens en als gelovige, bij alles wat op mij afkomt. Het is goed om minimaal eens in de tien jaar een traject te volgen om  te reflecteren op (oud) gedrag van jezelf, na te denken over nieuwe ervaringen die je uitdagen of over situaties die je lastig vindt. En woorden te geven aan wie je bent en wilt zijn als voorganger.

Doelstelling
Als voorganger  functioneer je zelfstandig, voortdurend in afstemming met de context waarbinnen je werkt (in gemeente en stad/plaats). Daarbij heb je je te verhouden tot de verwachtingen en eisen die het voorgangerschap met zich meebrengt. Dat vraagt om reflectievermogen. Supervisie  leert je inzicht te krijgen in je eigen (on)mogelijkhede­n, motieven, drijfveren, waarden en normen. Het doel van supervisie is zelfsturing en zelfversterking. Zicht krijgen op je drijfveren en jouw "eigen" wijze van handelen vraagt om  "leren leren".  In de supervisie formuleer je leerdoelen in relatie tot wie jij bent persoonlijk en ambtelijk-professioneel, binnen jouw werkcontext. Deze vorm van gericht leren door reflectie op je ervaringen leidt tot een nieuw en verbeterd handelen in concrete situaties.

Kort gezegd: Supervisie is  gericht  op de integratie tussen ons denken, voelen, handelen In het werk als voorganger gaat het immers om de verbinding tussen hoofd, hart en handen.

Werkwijze:

Supervisie vindt plaats met één, twee of drie supervisanten en wordt begeleid door een supervisor. Als supervisant breng je eigen werkervaringen in en verbindt deze via je leerdoelen aan je persoonlijke ontwikkeling, de context waarbinnen je werkt en  de bediening als voorganger.

Een supervisietraject bestaat in principe uit 10 sessies. Na de tweede sessie is er een zgn. ‘klikevaluatie’ om vast te stellen of er een klik is in de werkrelatie en een veilig leerklimaat.

In een supervisietraject heb je je eigen werkinbreng (casuïstiek) en schrijf je een reflectieverslag ter bespreking in de volgende sessie. Tijdens de sessies wordt gebruik gemaakt van schriftelijk materiaal, beeld- of geluidsopnames, rollenspellen, oefeningen, of expressieve vormen. Jouw persoonlijke leerstijl is leidend.

Kosten:

• 100 euro per Individuele sessie
• 90 euro per sessie met 2 deelnemers
• 80 euro per sessie met 3 deelnemers