Skip to main content
Prof. Dr. Henk Bakker
"Het verantwoord leren nadenken over theologische en historische vraagstukken is beslist voorwaarde om als voorganger te preken, bijbelstudie te geven en pastoraat uit te oefenen, en tegelijk voldoende boven de stof te staan. Theologiseren is een vorm van God liefhebben met het verstand."
Prof. Dr. Henk Bakker

Prof. Dr. Henk Bakker

Henk Bakker (1960) is namens de Unie van Baptistengemeenten hoogleraar voor de McClendon Chair for Baptistic and Evangelical Theologies aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Henk woont in Lelystad en is daar lid van de Baptistengemeente. Henk doceert aan het Seminarium dogmatiek, hermeneutiek, ethiek en Bijbelse theologie. Hij is zelf vijftien jaar predikant geweest.

Publicaties

Boeken

Henk Bakker en Bert Jan Lietaert Peerbolte (eds.), Dan liever dood! Over martelaren en hun religieuze motieven (Amsterdam University Press, 2022)

Jezus. Reconstructie en revisie (Utrecht: KokBoekencentrum, derde druk 2021)

Henk Bakker, Erik Groeneveld, Yme Horjus, Kunnende kerk. Gemeente-ethiek in de praktijk (Kampen: Brevier, 2020)

Laura Dijkhuizen en Henk Bakker (eds.), Typisch evangelisch. Een stroming in perspectief (Amsterdam: Ark Media, 2017)

Henk Bakker & Teun van der Leer (eds.), Smeltend ijs. Olof de Vries over tijd en traditie, geschiedenis en gemeente (Baptistica Reeks; Unie van Baptistengemeenten in Nederland, mei 2017)

Olof H. De Vries, Alles is geschiedenis. Bouwstenen voor een baptistische geloofsvisie uit de dogmatiek van Olof H. De Vries, onder redactie van Henk Bakker, Jelle Horjus, Jos Jumelet, Teun van der Leer, Anne de Vries (Utrecht: Kok, 2015)

Henk Bakker en Daniël Drost (eds.), Andersom – een introductie in de theologie van James Wm. McClendon (Unie van Baptistengemeenten in Nederland; Veenendaal: WoodyDesign, 2014)

Henk Bakker, Albrecht Boerrigter, Jeanette van Es, Winfried Ramaker (eds.), De geschiedenis van het Schriftwoord gaat door. Gedachten ter markering van de theologie van dr. O.H. de Vries (Utrecht: Kok, 2014)

 H.A. Bakker, M.J. de Kater, W. van Vlastuin, Verantwoord geloof. Handboek christelijke apologetiek (Kampen: Brevier, 2014)

Gunnende Kerk. Kompas voor een waardegestuurde gemeente ethiek (Brevier, 2012)

Henk Bakker (ed.): Simon Jones, De wereld van de Vroege Kerk. Het dagelijkse leven van de eerste christenen (Zoetermeer: Het Boekencentrum, 2012)

Henk Bakker, Paul van Geest, Hans van Loon (eds.), Cyprian of Carthage: Studies in His Life, Language, and Thought (Late Antique History and Religion 3; Leuven: Peeters, 2010)

De Weg van het wassende water. Op zoek naar de wortels van het baptisme (Zoetermeer: Boekencentrum, 2008)

Draads en tegendraads. Leren van de puriteinen (Zoetermeer: Boekencentrum, 2006)

Ze hebben lief, maar worden vervolgd. Radicaal christendom in de tweede eeuw en nu (Zoetermeer: Boekencentrum, 20063)

Exemplar Domini: Ignatius of Antioch and His Martyrological Self-Concept (Diss. University Groningen, Leuven: Peeters, 2003)

Academische Artikelen

‘Kissing Hermas: Convertive Mystagogy in the Shepherd’ in N. Vos e.a., Mystagogy & the Body (ANL 83/2; Leuven: Peeters, 2022) 21-47

‘Editorial’, Journal of European Baptist Studies 21/2 (2021) v-ix

‘A Learning Community in Progress’, Journal of European Baptist Studies 21/2 (2021) 1-24

Regien Smit and Henk Bakker‘Academic Community and the Life of the Mind’, Journal of European Baptist Studies 21/2 (2021) 161-173

‘Powerful Practices: Celebrating God’s Farewell to the Powers That Be’, in Anthony R. Cross & Philip E. Thompson (eds.), Baptist Sacramentalism 3 (Eugene: Pickwick Publications, 2020) 259-279

Jan Martijn Abrahamse, Henk Bakker, Leo Koffeman en Peter-Ben Smit, ‘Geordineerd ambt en leiderschap‘, in Leon van den Broeke en Eddy Van der Borght (eds.), Religieus leiderschap in post-christelijk Nederland (Utrecht: KokBoekencentrum, 2020) 257-294

‘Wat is de aard van de zonde in evolutionair perspectief?’, in William den Boer, René Fransen, Rik Peels (eds.), En God zag dat het goed was. Christelijk geloof en evolutie in 25 cruciale vragen (Kampen: Summum Academic Publications, 2019) 279-290

‘Pneuma-Christology as Applied Christology: Intimacy and Immediacy in the Odes of Solomon’, in Gijsbert van den Brink, Eveline van Staalduine-Sulman & Maarten Wisse, The Spirit is Moving: New Pathways in Pneumatology (Studies in Reformed Theology, Vol. 38; Brill: Leiden, 2019) 93-108

‘Het congregationele [independentistische] perspectief’, in Leon van den Broeke en George Harinck (eds.), Nooit meer eene nieuwe hiërarchie! De kerkrechterlijke nalatenschap van F.L. Rutgers (Ad Chartas-Reeks 34; Hilversum: De Vuurbaak, 2018) 125-133

‘”So On Earth”: Liturgy From Heaven’, in: Hans van Loon, Giselle de Nie, Michiel Op de Coul, en Peter van Egmond (eds), Prayer and the Transformation of the Self in Early Christian Mystagogy (Late Antique History and Religion, Vol. 18: The Mystagogy of the Church Fathers, Vol. 5; Leuven: Peeters, 2018) 41-60

‘”We are all equal” (Omnes sumus aequales): A Critical Assessment of Early Protestant Ministerial Thinking’, Perspectives in Religious Studies 44/3 (2017) 353-376

‘A Martyr's Pain is Not Pain: Mystagogical Directives in Tertullian's Ad martyras, and some other North African Martyr Texts’, in: Paul van Geest (ed.), Seeing Through the Eyes of Faith: New Approaches to the Mystagogy of the Church Fathers (Late Antique History and Religion 11; Leuven: Peeters, 2016) 629-648

‘Towards an Evangelical Hermeneutic of Authority’, M. Klaver, S. Paas, E. van Staalduine-Sulman (eds.), Evangelicals and Sources of Authority: Essays Under the Auspices of the Center of Evangelical and Reformation Theology (CERT) (Amsterdam Studies in Theology and Religion, Vol. 6; Amsterdam: VU University Press, 2016) 25-43

‘The Changing Face of Unity or: Cutting the Right Edges in the Proper Way’, in Dagmar Heller and Péter Szentpétery (Eds.), Catholicity under Pressure: The Ambiguous Relationship between Diversity and Unity. Proceedings of the 18th Academic Consultation of the Societas Oecumenica (Beihefte zur Ökumenischen Rundschau 105; Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2016) 81-89

‘”Yes, We Can”: The Almost Forgotten Flipside of Discipleship’, Baptistic Theologies 7/2 (2015) 25-43

‘”Beyond the Measure of Man”: About the Mystery of Socratic Martyrdom’, Church History and Religious Culture 95 (2015) 1-17

‘The Changing Face of Unity or: Cutting the Right Edges’, Perspectief 26 (2014) 19-26

‘Convictional Theology as Mapping Moral Space’, Baptistic Theologies 6/1 (2014) 81-97

‘Munificent Church: the Drama of Tangible Ecclesial Transformation’, The American Baptist Quarterly 31/4 (2012 sic!) 366-378

‘James Wm. McClendon, theoloog en grensganger’, in Henk Bakker en Daniël Drost (eds.), Andersom – een introductie in de theologie van James Wm. McClendon (Unie van Baptistengemeenten in Nederland; Veenendaal: WoodyDesign, 2014) 114-131

‘Niet van de eeuwigheid - reflectie op een kritisch prolegomenon’, in Henk Bakker, Albrecht Boerrigter, Jeanette van Es, Winfried Ramaker (eds.), De geschiedenis van het Schriftwoord gaat door. Gedachten ter markering van de theologie van dr. O.H. de Vries (Kampen: Utrecht, 2014) 76-100

‘”Altijd bereid tot verantwoording”: vroegchristelijke apologie op de grens’, in H.A. Bakker, M.J. de Kater, W. van Vlastuin (eds.), Verantwoord geloof. Handboek christelijke apologetiek (Kampen: Brevier, 2014) 80-90

‘Tangible Church. Challenging the Apparitions of Docetism (I): The Ghost of Christmas Past’; ‘Tangible Church. Challenging the Apparitions of Docetism (II): The Ghost of Christmas Present’; ‘Tangible Church. Challenging the Apparitions of Docetism (III): The Ghost of Christmas Yet To Come’, in Baptistic Theologies 5/2 (2013) 1-17, 18-35, 36-58

‘Finding a Place of Holiness: Towards a Typological Characterisation of Evangelical Churches in the Netherlands’, in:  C. van der Kooi, E. van Staalduine-Sulman, A.W. Zwiep (eds.), Evangelical Theology in Transition: Essays Under the Auspices of the Center of Evangelical and Reformation Theology (CERT) (Amsterdam Studies in Theology and Religion 1 [AmSTaR]; Amsterdam: VU University Press, 2012) 15-39

‘The Roaring Side of the Ministry: A Turn to Sacramentalism’, Perspectives in Religious Studies [National Association of Baptist Professors of Religion] 38/4 (2011) 403-426

‘Towards a Catholic Understanding of Baptist Congregationalism: Conciliar Power and Authority’, Journal of Reformed Theology 5 (2011) 159-183

‘De bisschop is van beneden, niet van boven: een congregationele benadering’, Nederlands Tijdschrift voor Kerk & Recht 5 (2011) 54-65

“'Instigator and Standard-bearer” of Christianity (Acta Proconsularia 4.2): A Reconstruction of Early Impressions of Cyprian's Image as a Bishop’, in: Henk Bakker, Paul van Geest, Hans van Loon (eds.), Cyprian of Carthage: Studies in His Life, Language, and Thought (Late Antique History and Religion 3; Leuven: Peeters, 2010) 43-64

Henk Bakker, Paul van Geest, Hans van Loon, ‘Introduction: Cyprian's Stature and Influence’, in: Henk Bakker, Paul van Geest, Hans van Loon (eds.), Cyprian of Carthage: Studies in His Life, Language, and Thought (Late Antique History and Religion 3; Leuven: Peeters, 2010) 1-27

‘Martelaarspijn is geen pijn: Tertullianus aan het woord’, in: J. Hoek (red.), Vers christendom. Getuigenissen uit de Vroege Kerk  (Heerenveen: Groen, 2010) 41-68

‘Herders’, in: P.H.R. van Houwelingen (ed.), Apostelen: dragers van een spraakmakend evangelie (CNT; Kampen: Kok, 2010) 292-313

‘Martelaren’, in: P.H.R. van Houwelingen (ed.), Apostelen: dragers van een spraakmakend evangelie (CNT; Kampen: Kok, 2010) 314-338

‘Getuigen’, in: P.H.R. van Houwelingen (ed.), Apostelen: dragers van een spraakmakend evangelie (CNT; Kampen: Kok, 2010) 339-361

‘Helpers en bondgenoten voor de vrede’. Een peiling van vroege christelijke zelfinterpretatie’, Radix 35/3 (2009) 190-205

‘Baptists in Amsterdam’, The Baptist Quarterly 43 (2009) 229-234

‘Animosity and (Voluntary) Martyrdom: The Power of the Powerless‘, in: John T. Fitzgerald, Fika J. van Rensburg, Herrie F. van Rooy (eds.), Animosity, the Bible and Us: Some European, North American and South African Perspectives (Society of Biblical Literature, Global Perspectives on Biblical Scholarship 12; Atlanta, 2009) 287-297

‘De ziel van Europa en de Geest van God’, in: Erik Borgman, Kees van der Kooi, Akke van der Kooi, Govert Buijs (eds), De werking van de Heilige Geest in de Europese cultuur en traditie (Kampen: Kok, 2008) 73-85

‘Allemaal evangelicaal? Perspectieven op de evangelische beweging’, in: Koert van Bekkum, George Harinck (eds.), Kerkelijk Nederland van de kaart (Bavinck Lezingen 2007; Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme [1800-heden], Vrije Universiteit en Nederlands Dagblad; Barneveld, 2007) 31-51

‘Spirituality and Ethnicity in Holland’, Journal of European Baptist Studies 7/2 (2007) 38-49

‘Potamiaena: Some Observations About Martyrdom and Gender in Ancient Alexandria’, in: A. Hilhorst, G.H. van Kooten (eds.), The Wisdom of Egypt. Jewish, Early Christian and Gnostic Essays in Honour of Gerard P. Luttikhuizen (Ancient Judaism and Early Christianity 59; Leiden-Boston: Brill, 2005) 331-350

Artikelen

‘Hoop’, Jubileumbundel Evangelische Hogeschool (2022)

‘Gods “komen” in gelijkenissen onthult en verhult tegelijk’, Woord & Dienst 70/9 (2021) 22-23

‘Als een kerk opnieuw bezint’, WKO-Bulletin 105 (2021; Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk) 13-16

‘Psycho-profetisch pastoraat’, Inspirare nr. 4 (2020) 19-29

‘Jan de Liefde (1814-1869). Christelijke vriend en geloofsvernieuwer’, in Teun van der Leer & Arjen Stellingwerf (eds.), Terug naar de toekomst. 175 jaar baptisme in Nederland in tien portretten (Baptistica Reeks, deel 15; Unie van Baptistengemeenten in Nederland, 2020) 23-31

‘Een olifant in de kerk? Maar niemand heeft het over de olifant!’, Soteria 34/4 (2017) 27-33

‘Leren onderscheiden volgens het Nieuwe Testament’, in: Ingeborg Janssen-te Loo (ed.), Samen ontdekken! De uitdaging van de vergader(en)de gemeente: samen de wil van Christus onderscheiden (Baptistica Reeks; Unie van Baptistengemeenten in Nederland, 2016) 18-33

‘Mark S. Kinzer en zijn bilaterale kerkvisie’, Soteria 32/2 (2015) 31-37

‘Zonder slag of stoot’, in Hans Burger en Reinier Sonneveld, Cruciaal. De verrassende betekenis van Jezus’ kruisiging (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2014) 17-32

‘De Vroege Kerk, de goede Herder en andere herders’, in: Jan Martijn Abrahamse en Wout Huizing, Van onderen! Op zoek naar een ambtstheologie voor een priesterschap van gelovigen (Baptistica Reeks; Unie van Baptistengemeenten inNederland, 2014) 63-77

‘De Reformatie en het derde kerk-type: twee honden vechten om een been ..’, in: Jan Martijn Abrahamse en Wout Huizing, Van onderen! Op zoek naar een ambtstheologie voor een priesterschap van gelovigen (Baptistica Reeks; Unie van Baptistengemeenten inNederland, 2014) 78-94

Henk Bakker, Albrecht Boerrigter (eds.), Vrije keuze van godsdienst. Hoe vrij is vrij? (Baptistica Reeks; Unie van Baptistengemeenten in Nederland, 2013)

‘Midden in het leven’, Nederlands Dagblad

‘Aurelius Augustinus (354-430 AD)’, in: Rob A. Nijhoff (ed.), Volgers: 16 christenen die onze wereld hebben veranderd (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2012) 16-23

‘Ignatius of Antioch’, lemma in Patropedia, Center for Patristic Research (2011) 1-15

Henk Bakker, Jan Hoek, 'Zoeken naar zingeving: een systematisch-theologische benadering', in: Pieter Boersema, Stefan Paas (eds.), Onder spanning: een veelzijdige kijk op veranderingen in kerk en samenleving (Kampen: Kok, 2011) 209-237

Henk Bakker, René Erwich, ‘Voorganger in evangelische kerken’, in: Jan Hoek, Stefan Paas (eds.), Praktijkgericht: handboek voor de hbo-theoloog (Zoetermeer: Boekencentrum, 2010) 89-94

Henk Bakker, Jan Martijn Abrahamse, ‘Geloven in vrijheid. De vrijheidsgedachte in de vroege kerk en bij de eerste baptisten’, in: G.J. Spijker (ed.), Vrijheid: een christelijk-sociaal pleidooi (G. Groen van Prinstererstichting, Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie; Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2010) 39-51

‘Mapping Dutch Baptist Identity’, in: Teun van der Leer (ed.), Zo zijn onze manieren! In gesprek over gemeentetheologie (Baptistica Reeks; Barneveld: Unie van Baptistengemeenten, 2009) 23-31

Henk Bakker, Stefan Paas, ‘De kerkvaders over Genesis. Schepping en scheppingsdagen in de exegese van de Vroege Kerk’, Wapenveld 59/3 (2009) 3-14

‘Congregationalist en katholiek?’, Kontekstueel 22/5 (2008) 15-18

‘Dichtbij, dichter bij, nog dichter bij’, in: Wim Dekker, Jos Douma (eds.), Dichtbij de hoorder. Prediking en Trends (Kampen: Kok, 2007) 25-44

‘Pastor van de narratio. Nadenken over de communicatieve theologie van Dolf van Roode’, in: Henk Bakker, Marjan Blok, Paul Rosseneu, Flinterdun: Kritische gedachten van Dolf van Roode over kruis en geloven (Gorinchem: Ekklesia, 2006) 138-147

 ‘”Het evangelie aan de Bataven.” Evangelisatie in Nederland na de millenniumwende’, Soteria 23/2 (2006) 57-67

‘Genade’, in: A. Noordegraaf, G. Kwakkel, S Paas, H.G.L. Peels, A.W. Zwiep (eds.), Woordenboek voor bijbellezers (Zoetermeer: Het Boekencentrum, 2005) 196-201

‘Beproeving, Verzoeking’,  in: A. Noordegraaf, G. Kwakkel, S Paas, H.G.L. Peels, A.W. Zwiep (eds.), Woordenboek voor bijbellezers (Zoetermeer: Het Boekencentrum, 2005) 55-59

‘Israël en de zending in de evangelische theologie’, in W. Van Heest (red.) Beminden om der vaderen wil (Zending Dichterbij 4; Goes: Oosterbaan & Le Coitre, 1996) 126-139

‘Het toetsen van verschijnselen in tijden van opwekking’, Soteria 13/3 (1996) 12-27

Recensies

Arnold Huijgen, Maria. Icoon van genade (Utrecht: Kokboekencentrum, 2021) - Inspirare

Evert Van de Poll, Christian Faith and the Making of Europe Yesterday and Today (Nürnberg: VTR Publications, 2nd revised edition 2021) - Inspirare

Martha Frederiks and Dorottya Nagy (eds.), World Christianity: Methodological Considerations (Theology and Mission in World Christianity, Vol. 19; Leiden: Brill, 2021) xii, 315 pp.

John Carrick, Jonathan Edwards and the Immediacy of God (Eugene: Wipf & Stock, 2020)

Gregory A. Ryan, Hermeneutics of Doctrine in a Learning Church: The Dynamics of Receptive Integrity (Studies in Systematic Theology 23; Leiden: Brill, 2020) -JEBS

Tomas Halik, In het geheim geloven. Autobiografie (Utrecht: KokBoekencentrum, 2020) - Inspirare

Gert-Jan Roest, The Gospel in the Western Context: A Missiological Reading of Christology in Dialogue with Hendrikus Berkhof and Colin Gunton (Studies in Reformed Theology 37; Leiden: Brill, 2019) in JEBS

Hans Boersma, Seeing God: The Beatific Vision in Christian Tradition (Grand Rapids: Eerdmans, 2018), Inspirare (3, 2019) 62-64

Rein Brouwer (ed.), The Future of Lived Religious Leadership (Amsterdam Studies in History and Religion 7; Amsterdam: VU University Press, 2018) NTT JTSR

Raymond R. Hausoul, De nieuwe hemel en nieuwe aarde. Een interdisciplinaire vergelijking tussen Karl Rahner, Jürgen Moltmann en Gregory Beale (Utrecht: KokBoekencentrum Academic, 2018), in Inspirare (3, 2019) 54

Wim Weren, Rode draden in de evangeliën (Antwerpen: Halewijn, 2018), Inspirare 4 (2019) 80-81

Jens Holger Schjørring, Norman A. Hjelm and Kevin Ward (eds.), History of Global Christianity, Vol. III: History of Christianity in the 20th Century (Leiden/Boston: Brill, 2018) -JEBS

Jens Holger Schjørring and Norman A. Hjelm (eds.), History of Global Christianity, Vol. II: History of Christianity in the 19th Century (Leiden/Boston: Brill, 2017) -JEBS

Paul W. Goodliff, Shaped for Service: Ministerial Formation and Virtue Ethics (Eugene: Pickwick Publications, 2017), JEBS

Hans Boersma, Scripture as Real Presence: Sacramental Exegesis in the Early Church (Baker Academic; Grand Rapids: Baker, 2017), Inspirare (3, 2019) 62-64

Herman Paul, De slag om het hart. Over secularisatie van verlangen (Utrecht: Boekencentrum, 2017)

Oliver O’Donovan Self, World, and Time: Ethics As Theology, Vol. 1: An Introduction (Grand Rapids: Eerdmans, 2013) xiii, 152 pp.; Finding and Seeking: Ethics As Theology, Vol. 2 (Grand Rapids: Eerdmans, 2014) x, 249 pp.; Entering into Rest: Ethics as Theology, Vol. 3 (Grand Rapids: Eerdmans, 2017) ix, 236 pp., in Direction: A Mennonite Brethren Forum 48/1 (2019) 74-78

Jens Holger Schjørring and Norman A. Hjelm (eds.), History of Global Christianity, ca. 1500 – 1789 (Leiden/Boston: Brill, 2017), Baptistic Theologies 10/2 (2018) 129-130

Willem Maarten Dekker, Dit broze bestaan Over het geloof in God de Schepper (Utrecht: Boekencentrum, 2017), Soteria 35/1 (2018) 77-78

Willen Maarten Dekker en Andries Zoutendijk, De Geest ‘onderscheiden.’ Een bijbels-theologisch, theologiehistorische en dogmatische studie over de heilige Geest als persoon (Utrecht: Boekencentrum, 2017), Soteria 35/2 (2018) 92-93

Herman Paul, De slag om het hart. Over secularisering van verlangen (Utrecht: Boekencentrum, 2017)

Eewout van der Linden (red.), Een Jood, geraakt door Jezus. Paulus radicaal opnieuw (De Toer Reeks 17; Utrecht: Boekencentrum, 2017) Soteria 35/1 (2018) 74-75

Arnold Huijgen, Eric Peels en Cees-Jan Smits (red.), Schuld & vrijheid. Opstellen aangeboden aan prof. Dr. G.C. den Hertog (Zoetermeer: Boekencentrum, 2017)

Wim van Vlastuin, Katholiek vandaag. Een gereformeerd gesprek over katholiciteit (Theologische Thema’s; Apeldoorn: Labarum Academic, De Banier, 2017) in Kerk en Theologie 69/1 (2018) 86-89

Huib Leeuwenberg, Henk Slechte en Theo van Staalduine (red.), De Reformatie, Breuk in de Europese geschiedenis en cultuur (Zutphen: WalburgPers, 2017) Soteria 34/4 (2017) 68-69

Oliver O’Donovan, Entering into Rest: Ethics as Theology, Vol. 3 (Grand Rapids: Eerdmans, 2017) Soteria 35/1 (2018) 57-59

Jan Veenhof, De kracht die hemel en aarde verbindt. De identiteit van de Geest van God als relatiestichter (Zoetermeer: Boekencentrum, 2016) Soteria 35/1 (2018) 54-55

Jan Muis, Onze Vader. Christelijk spreken over God (Zoetermeer: Boekencentrum, 2016)

Fleming Rutledge, The Crucifixion: Understanding the Death of Jesus Christ (Grand Rapids: Eerdmans, 2015) Soteria 34/4 (2017) 74-76

Nigel Wright, Vital Truth: The Convictions of the Christian Community (Eugene: Cascade Books, 2015)

Brief aan Diognetus, bezorgd, vertaald en ingeleid door Michiel Op de Coul (Ad fontes; Zoetermeer: Meinema, 2015)

Bruce Winter, Divine Honours for the Ceasars: The First Christians’ Responses (Grand Rapids: Eerdmans, 2015)

Jan Hoek, Tedere Majesteit. Omgang met God in gereformeerde spiritualiteit (Zoetermeer: Boekencentrum, 2015)

Cyprianus, Eenheid en eensgezindheid: 81 brieven en 2 traktaten [vertaald uit het Latijn en toegelicht door Chris Tazelaar] (Budel: DAMON, 2015) Tijdschrift voor Theologie

Herman Paul, Wouter Slob (eds.), Zelfontplooiing. Een theologische peiling (Zoetermeer: Het Boekencentrum, 2015)

Ad Prosman, De onverwerkte Holocaust. Spiegel voor de kerk van nu (Zoetermeer: Boekencentrum, 2015)

Roger E. Olson and Christian T. Collins Winn, Reclaiming Pietism: Retrieving an Evangelical Tradition (Grand Rapids: Eerdmans, 2015) Soteria 32/4 (2015) 73-74

Oliver O’Donovan, Finding and Seeking: Ethics As Theology, Vol. 2 (Grand Rapids: Eerdmans, 2014)

Paul Fiddes, Brian Haymes, Richard Kidd, Baptists and the Communion of Saints: A Theology of Covenanted Disciples (Waco: Baylor University Press, 2014)

Ryan Andrew Newson and Andrew C. Wright (eds.), The Collected Works of James Wm. McClendon, Jr., Vol. 2 (Waco: Baylor University Press, 2014)

Wolfgang W. Müller (Hg.), Kirche und Kirchengemeinschaft. Die Katholizität der Altkatholiken (Christkatholiken) (Schriften Ökumenisches Institut Luzern 10; Zürich: Theologischer Verlag Zürich, 2013), Ökumenische Rundschau 64/1 (2015) 140-142

Stephan de Jong, U doet niets, want U bent God. Veertig zeer korte overpeinzingen (Zoetermeer: Meinema, 2014), Soteria

Gerald R. McDermott (ed.), The Oxford Handbook of Evangelical Theology (Oxford: Oxford University Press, 2010), Soteria

David P. Gushee, The Sacredness of Human Life: Why an Ancient Biblical Vision Is Key to the World’s Future (Grand Rapids: Eerdmans, 2013), Soteria

Jan G. van der Watt and Ruben Zimmermann (eds), Rethinking the Ethics of John. “Implicit Ethics” in the Johannine Writings: Contexts and Norms of New Testament Ethics, Vol. 3 (WUNT 291; Tübingen: Mohr Siebeck, 2012) ), Soteria

Friedrich W. Horn, Ulrich Volp, Ruben Zimmermann (eds.), Ethische Normen des frühen Christentums. Gut – Leben – Leib – Tugend: Kontexte und Normen neutestamentlicher Ethik (WUNT 313; Tübingen: Mohr Siebeck, 2013) ), Soteria

Karel Blei, Oepke Noordmans: Theologian of the Holy Spirit [transl. Allan J. Janssen] (The Historical Series of the Reformed Church in America 78; Eerdmans: Grand Rapids, 2013), PNEUMA: the Journal of the Society for Pentecostal Studies 36/3 (2014) 12-14

Mark S. Kinzer, Israel’s Messiah and the People of God: A Vision for Messianic Jewish Covenant Fidelity (Eugene: Cascade Books, 2011), European Journal of Theology 22/2 (2013) 185-186

Jan Willem Drijvers, Pieter Willem van der Horst (eds.), Keizer Constantijn. Zijn levensbeschrijving door Eusebius van Caesarea (Hilversum: Verloren, 2012), Soteria 30/2 (2013) 48-49

Derek Tidball, Dianne Tidball, The Message of Women: Creation, Grace and Gender (The Bible Speaks Today: Bible Themes Series; Nottingham: Inter-Varsity Press, 2012), Soteria 30/2 (2013) 45

Kees van der Kooi, Peter-Ben Smit, Liuwe Westra (eds.), Vele gaven, één Geest. Meedenken met Parmentier op het gebied van oecumenica, patristiek en theologie van de charismatische vernieuwing (Gorinchem: Ekklesia, 2012), Geestkracht. Bulletin voor Charismtische Theologie 70 (2012) 86-87

R.J.A. Doornenbal, Crossroads: An Exploration of the Emerging-Missional Conversation With Special Focus On ‘Missional Leadership’ and Its Challenges For Theological Education (Delft: Eburon, 2012), Soteria 29/3 (2012) 64-65

Alister McGrath, Handboek apologetiek. Communicatie van het christelijk geloof (Zoetermeer: Boekencentrum, 2012), Soteria 29/3 (2012) 67-68

Gerard den Hertog, Wilken Veen (vert.), Dietrich Bonhoeffer, aanzetten voor een ethiek (Zoetermeer: Boekencentrum, 2012), Soteria 29/3 (2012) 61-62

Martine van Veelen (ed.), Geloof in de wetenschap. Bekende hoogleraren over God, wetenschap en hun levensbeschouwing (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2011), Soteria 29/3 (2012) 71-72

Mark Noll, Jesus Christ and the Life of the Mind (Grand Rapids: Eerdmans, 2011), Soteria 29/2 (2012) 52-53

Andrew J.B., Cameron, Joined-up Life: A Christian Account of How Ethics Works (Nottingham: Inter-Varsity Press, 2011), Soteria 28/3 (2011) 65-66

Miroslav Volf, Captive to the Word of God: Engaging the Scriptures For Contemporary Theological Reflection (Grand Rapids: Eerdmans, 2010), Soteria 28/2 (2011) 68-69

van Duin, Het bijbels ongeloof. Een radicaal-doperse theologie van het Oude Testament (Delft: Eburon, 2010), Soteria 27/4 (2010) 55-56

Rein Nauta (red.), Vreemd! Varianten van verscheidenheid en verschil in godsdienst en kerk (Publiekslezingen Departement Religiewetenschappen en Theologie Tilburg; Nijmegen: Valkhof Pers, 2009)

van der Zwaag, Augustinus, de kerkvader van het westen. Zijn leven, zijn leer, zijn invloed (Heerenveen: Groen, 2008)

van der Meer, Augustinus de zielzorger. Een studie over de praktijk van een kerkvader (Monografieën over de Europese cultuur 14; Kampen: Kok, 20084, heruitgave van 19492)

Eginhard Meijering, Het roer moet om! De kerk van Jezus Christus is meer dan een Jezusbeweging  (Zoetermeer: Meinema, 2008), Soteria 25/4 (2008) 76

D.A. Carson, Christ and Culture Revisited (Nottingham: Apollos, 2008), Soteria 25/4 (2008) 58-59

van de Beek, God doet recht. Eschatologie als christologie (Spreken over God 2.1; Zoetermeer: Meinema, 2008), Soteria 25/3 (2011) 59-63

Fik Meijer, De oudheid is nog niet voorbij (Amsterdam: Athenaeum―Polak & Van Gennep, 2007), Soteria 25/2 (2008) 53-55

Robert Lemm, Maria. Haar leven, haar tolk, haar leer (Soesterberg: Aspekt, 2008)

John van Schaik, De Katharen. Feit en Fictie (Kampen: Ten Have, 2007)

Martie Dieperink, Op zoek naar het oorspronkelijke christendom. Feit en fictie in de Da Vinci Code en de moderne gnostiek (Zoetermeer: Boekencentrum, 2007)

Wessel H. ten Boom, Provocatie: Augustinus’ preek tegen de Joden. Theologisch essay (Kampen: Kok, 2006)

Eginhard Meijering, Woorden en gedachten van vroege christenen. Ze hebben ons iets te zeggen (Zoetermeer: Meinema, 2006)

Derek Morphew, De grote doorbraak. Ontdek het koninkrijk (Amersfoort: Inside Out Publishers, 2005)

Dekker, G.C. den Hertog, Tjerk de Reus (eds.), Het tegoed van K.H. Miskotte. De actuele betekenis van zijn denken voor de gereformeerde theologie (Zoetermeer: Boekencentrum, 2006)

Henk de Roest, En de wind steekt op! Kleine ecclesiologie van de hoop (Zoetermeer: Meinema, 2005), Soteria 23/2 (2006) 71-72