Skip to main content

Via dit formulier ga je je inschrijven bij een van de routes van het Baptisten Seminarium. Inschrijven voor een (voor)opleiding van een van onze partnerinstellingen gaat via Studielink. Het is ten alle tijde belangrijk dat je naast deze inschrijving ook aan je primaire onderwijsinstelling je inschrijving bij het seminarium laat vastleggen. Al het onderwijs aan het seminarium valt onder ons Onderwijs en Examenreglement. Lees dit goed door, zodat je weet wat we van elkaar kunnen verwachten.

Algemeen

Graag je volledige voornamen vermelden!

Vooropleiding en werk

Inschrijving

Dit inschrijfformulier is strikt voor inschrijven van het seminarium en dus NIET voor inschrijving op een hogeschool of universiteit, dat gaat via studielink. Inschrijven voor de sprekersroute gaat via de website van het Evangelisch College

Identiteit en motivatie

Dit mag ook gaan over een studentenvereniging of andere instelling.

Financien

Het seminarium maakt afspraken met onderwijsinstellingen om de kosten van gevolgd onderwijs te kunnen verhalen. Het is hierom belangrijk dat, indien je onderwijs aan het seminarium volgt vanuit een partnerinstelling, je zorgvuldig vooraf afstemming zoekt met de onderwijsinstelling en zorg draagt voor correcte registratie van onderwijs. Als na afloop blijkt dat deze registratie niet zorgvuldig is geweest, zullen we de facturen van onderwijs naar de particuliere student sturen.

Vink deze optie ook aan indien je jezelf als particuliere betaler hebt opgegeven hierboven.

Tot slot

College van Beroepbaarstellingen

Het College van Beroepbaarstellingen is door Unie-ABC aangesteld om namens de Unie-ABC gemeenten studenten te toetsen op hun geschiktheid als voorganger. Het college geeft zinvolle adviezen en kan je na afloop een voorlopige beroepbaarstelling verlenen. Als je nu al weet dat je als leider aan de slag wilt in een van onze gemeenten, is dit traject sterk aanbevolen. Indien je hieronder kiest voor aanmelding bij het CvB, zal de volledige inhoud van dit formulier ook met hen worden gedeeld.

Bij latere aanmelding dien je hier zelf zorg voor te dragen

Leergemeenschap

Als student aan een theologische studie ben je veel bezig met het leren van geloofszaken. Naast het geleerde geloof hechten we ook veel waarde aan het geleefde geloof; het met elkaar optrekken als volgelingen van Jezus. Dit komt tot uiting in onze leergemeenschap, waarbij we een paar keer per jaar met elkaar optrekken in persoonlijke gesprekken of in groepsactiviteiten zoals de startdag en de integratiedagen. We hechten er grote waarde aan wanneer je als student hierin ook participeert. Voor studenten aan de minor is deze deelname verplicht.

Onderdeel van de leergemeenschap zijn de zgn. ‘peergroups’. Elke ingeschreven student wordt in een peergroup ingedeeld. Binnen de peergroups wordt ieders studievoortgang en (geloofs)ontwikkeling besproken, bevraag je elkaar en geef je elkaar feedback. Voor de slotdag bundel je deze leerervaringen in een leerverslag dat tijdens de slotdag wordt besproken met studenten én een docent van het seminarium.

Je ontvangt zolang je student bent aan het seminarium jaarlijks een factuur van €50,- voor deelname aan de start- en slotdag (catering, locatie, etc.)

Privacy & Onderwijs en Examenreglement