Prof. Dr. Henk Bakker
"Het verantwoord leren nadenken over theologische en historische vraagstukken is beslist voorwaarde om als voorganger te preken, bijbelstudie te geven en pastoraat uit te oefenen, en tegelijk voldoende boven de stof te staan. Theologiseren is een vorm van God liefhebben met het verstand."
Prof. Dr. Henk Bakker

Prof. Dr. Henk Bakker

Henk Bakker (1960) is namens de Unie van Baptistengemeenten hoogleraar voor de McClendon Chair for Baptistic and Evangelical Theologies aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Henk woont in Lelystad en is daar lid van de Baptistengemeente. Henk doceert aan het Seminarium dogmatiek, hermeneutiek, ethiek en Bijbelse theologie. Hij is zelf vijftien jaar predikant geweest.

Publicaties

Boeken

Olof H. De Vries, Alles is geschiedenis. Bouwstenen voor een baptistische geloofsvisie uit de dogmatiek van Olof H. De Vries, onder redactie van Henk Bakker, Jelle Horjus, Jos Jumelet, Teun van der Leer, Anne de Vries (Utrecht: Kok, 2015)

Henk Bakker en Daniël Drost (eds.), Andersom – een introductie in de theologie van James Wm. McClendon (Unie van Baptistengemeenten in Nederland; Veenendaal: WoodyDesign, 2014)

Henk Bakker, Albrecht Boerrigter, Jeanette van Es, Winfried Ramaker (eds.), De geschiedenis van het Schriftwoord gaat door. Gedachten ter markering van de theologie van dr. O.H. de Vries (Utrecht: Kok, 2014)

 H.A. Bakker, M.J. de Kater, W. van Vlastuin, Verantwoord geloof. Handboek christelijke apologetiek (Kampen: Brevier, 2014)

Gunnende Kerk. Kompas voor een waardegestuurde gemeente ethiek (Brevier, 2012)

Henk Bakker (ed.): Simon Jones, De wereld van de Vroege Kerk. Het dagelijkse leven van de eerste christenen (Zoetermeer: Het Boekencentrum, 2012)

Henk Bakker, Paul van Geest, Hans van Loon (eds.), Cyprian of Carthage: Studies in His Life, Language, and Thought (Late Antique History and Religion 3; Leuven: Peeters, 2010)

De Weg van het wassende water. Op zoek naar de wortels van het baptisme (Zoetermeer: Boekencentrum, 2008)

Draads en tegendraads. Leren van de puriteinen (Zoetermeer: Boekencentrum, 2006)

Ze hebben lief, maar worden vervolgd. Radicaal christendom in de tweede eeuw en nu (Zoetermeer: Boekencentrum, 20063)

Exemplar Domini: Ignatius of Antioch and His Martyrological Self-Concept (Diss. University Groningen, Leuven: Peeters, 2003)

Academische Artikelen

‘”Beyond the Measure of Man”: About the Mystery of Socratic Martyrdom’, Church History and Religious Culture 95 (2015) 1-17

‘The Changing Face of Unity or: Cutting the Right Edges’, Perspectief 26 (2014) 19-26

‘Convictional Theology as Mapping Moral Space’, Baptistic Theologies 6/1 (2014) 81-97

‘Munificent Church: the Drama of Tangible Ecclesial Transformation’, The American Baptist Quarterly 31/4 (2012 sic!) 366-378

‘James Wm. McClendon, theoloog en grensganger’, in Henk Bakker en Daniël Drost (eds.), Andersom – een introductie in de theologie van James Wm. McClendon (Unie van Baptistengemeenten in Nederland; Veenendaal: WoodyDesign, 2014) 114-131

‘Niet van de eeuwigheid - reflectie op een kritisch prolegomenon’, in Henk Bakker, Albrecht Boerrigter, Jeanette van Es, Winfried Ramaker (eds.), De geschiedenis van het Schriftwoord gaat door. Gedachten ter markering van de theologie van dr. O.H. de Vries (Kampen: Utrecht, 2014) 76-100

‘”Altijd bereid tot verantwoording”: vroegchristelijke apologie op de grens’, in H.A. Bakker, M.J. de Kater, W. van Vlastuin (eds.), Verantwoord geloof. Handboek christelijke apologetiek (Kampen: Brevier, 2014) 80-90

‘Tangible Church. Challenging the Apparitions of Docetism (I): The Ghost of Christmas Past’; ‘Tangible Church. Challenging the Apparitions of Docetism (II): The Ghost of Christmas Present’; ‘Tangible Church. Challenging the Apparitions of Docetism (III): The Ghost of Christmas Yet To Come’, in Baptistic Theologies 5/2 (2013) 1-17, 18-35, 36-58

‘Finding a Place of Holiness: Towards a Typological Characterisation of Evangelical Churches in the Netherlands’, in:  C. van der Kooi, E. van Staalduine-Sulman, A.W. Zwiep (eds.), Evangelical Theology in Transition: Essays Under the Auspices of the Center of Evangelical and Reformation Theology (CERT) (Amsterdam Studies in Theology and Religion 1 [AmSTaR]; Amsterdam: VU University Press, 2012) 15-39

‘The Roaring Side of the Ministry: A Turn to Sacramentalism’, Perspectives in Religious Studies [National Association of Baptist Professors of Religion] 38/4 (2011) 403-426

‘Towards a Catholic Understanding of Baptist Congregationalism: Conciliar Power and Authority’, Journal of Reformed Theology 5 (2011) 159-183

‘De bisschop is van beneden, niet van boven: een congregationele benadering’, Nederlands Tijdschrift voor Kerk & Recht 5 (2011) 54-65

“'Instigator and Standard-bearer” of Christianity (Acta Proconsularia 4.2): A Reconstruction of Early Impressions of Cyprian's Image as a Bishop’, in: Henk Bakker, Paul van Geest, Hans van Loon (eds.), Cyprian of Carthage: Studies in His Life, Language, and Thought (Late Antique History and Religion 3; Leuven: Peeters, 2010) 43-64

Henk Bakker, Paul van Geest, Hans van Loon, ‘Introduction: Cyprian's Stature and Influence’, in: Henk Bakker, Paul van Geest, Hans van Loon (eds.), Cyprian of Carthage: Studies in His Life, Language, and Thought (Late Antique History and Religion 3; Leuven: Peeters, 2010) 1-27

‘Martelaarspijn is geen pijn: Tertullianus aan het woord’, in: J. Hoek (red.), Vers christendom. Getuigenissen uit de Vroege Kerk  (Heerenveen: Groen, 2010) 41-68

‘Herders’, in: P.H.R. van Houwelingen (ed.), Apostelen: dragers van een spraakmakend evangelie (CNT; Kampen: Kok, 2010) 292-313

‘Martelaren’, in: P.H.R. van Houwelingen (ed.), Apostelen: dragers van een spraakmakend evangelie (CNT; Kampen: Kok, 2010) 314-338

‘Getuigen’, in: P.H.R. van Houwelingen (ed.), Apostelen: dragers van een spraakmakend evangelie (CNT; Kampen: Kok, 2010) 339-361

‘Helpers en bondgenoten voor de vrede’. Een peiling van vroege christelijke zelfinterpretatie’, Radix 35/3 (2009) 190-205

‘Baptists in Amsterdam’, The Baptist Quarterly 43 (2009) 229-234

‘Animosity and (Voluntary) Martyrdom: The Power of the Powerless‘, in: John T. Fitzgerald, Fika J. van Rensburg, Herrie F. van Rooy (eds.), Animosity, the Bible and Us: Some European, North American and South African Perspectives (Society of Biblical Literature, Global Perspectives on Biblical Scholarship 12; Atlanta, 2009) 287-297

‘De ziel van Europa en de Geest van God’, in: Erik Borgman, Kees van der Kooi, Akke van der Kooi, Govert Buijs (eds), De werking van de Heilige Geest in de Europese cultuur en traditie (Kampen: Kok, 2008) 73-85

‘Allemaal evangelicaal? Perspectieven op de evangelische beweging’, in: Koert van Bekkum, George Harinck (eds.), Kerkelijk Nederland van de kaart (Bavinck Lezingen 2007; Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme [1800-heden], Vrije Universiteit en Nederlands Dagblad; Barneveld, 2007) 31-51

‘Spirituality and Ethnicity in Holland’, Journal of European Baptist Studies 7/2 (2007) 38-49

‘Potamiaena: Some Observations About Martyrdom and Gender in Ancient Alexandria’, in: A. Hilhorst, G.H. van Kooten (eds.), The Wisdom of Egypt. Jewish, Early Christian and Gnostic Essays in Honour of Gerard P. Luttikhuizen (Ancient Judaism and Early Christianity 59; Leiden-Boston: Brill, 2005) 331-350

Artikelen

Toetsen wat de wil van Christus is in NT, Baptistica Reeks

‘Mark S. Kinzer en zijn bilaterale kerkvisie’, Soteria 32/2 (2015) 31-37

‘Zonder slag of stoot’, in Hans Burger en Reinier Sonneveld, Cruciaal. De verrassende betekenis van Jezus’ kruisiging (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2014) 17-32

‘De Vroege Kerk, de goede Herder en andere herders’, in: Jan Martijn Abrahamse en Wout Huizing, Van onderen! Op zoek naar een ambtstheologie voor een priesterschap van gelovigen (Baptistica Reeks; Unie van Baptistengemeenten inNederland, 2014) 63-77

‘De Reformatie en het derde kerk-type: twee honden vechten om een been ..’, in: Jan Martijn Abrahamse en Wout Huizing, Van onderen! Op zoek naar een ambtstheologie voor een priesterschap van gelovigen (Baptistica Reeks; Unie van Baptistengemeenten inNederland, 2014) 78-94

Henk Bakker, Albrecht Boerrigter (eds.), Vrije keuze van godsdienst. Hoe vrij is vrij? (Baptistica Reeks; Unie van Baptistengemeenten in Nederland, 2013)

‘Midden in het leven’, Nederlands Dagblad

‘Aurelius Augustinus (354-430 AD)’, in: Rob A. Nijhoff (ed.), Volgers: 16 christenen die onze wereld hebben veranderd (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2012) 16-23

‘Ignatius of Antioch’, lemma in Patropedia, Center for Patristic Research (2011) 1-15

Henk Bakker, Jan Hoek, 'Zoeken naar zingeving: een systematisch-theologische benadering', in: Pieter Boersema, Stefan Paas (eds.), Onder spanning: een veelzijdige kijk op veranderingen in kerk en samenleving (Kampen: Kok, 2011) 209-237

Henk Bakker, René Erwich, ‘Voorganger in evangelische kerken’, in: Jan Hoek, Stefan Paas (eds.), Praktijkgericht: handboek voor de hbo-theoloog (Zoetermeer: Boekencentrum, 2010) 89-94

Henk Bakker, Jan Martijn Abrahamse, ‘Geloven in vrijheid. De vrijheidsgedachte in de vroege kerk en bij de eerste baptisten’, in: G.J. Spijker (ed.), Vrijheid: een christelijk-sociaal pleidooi (G. Groen van Prinstererstichting, Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie; Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2010) 39-51

‘Mapping Dutch Baptist Identity’, in: Teun van der Leer (ed.), Zo zijn onze manieren! In gesprek over gemeentetheologie (Baptistica Reeks; Barneveld: Unie van Baptistengemeenten, 2009) 23-31

Henk Bakker, Stefan Paas, ‘De kerkvaders over Genesis. Schepping en scheppingsdagen in de exegese van de Vroege Kerk’, Wapenveld 59/3 (2009) 3-14

‘Congregationalist en katholiek?’, Kontekstueel 22/5 (2008) 15-18

‘Dichtbij, dichter bij, nog dichter bij’, in: Wim Dekker, Jos Douma (eds.), Dichtbij de hoorder. Prediking en Trends (Kampen: Kok, 2007) 25-44

‘Pastor van de narratio. Nadenken over de communicatieve theologie van Dolf van Roode’, in: Henk Bakker, Marjan Blok, Paul Rosseneu, Flinterdun: Kritische gedachten van Dolf van Roode over kruis en geloven (Gorinchem: Ekklesia, 2006) 138-147

 ‘”Het evangelie aan de Bataven.” Evangelisatie in Nederland na de millenniumwende’, Soteria 23/2 (2006) 57-67

‘Genade’, in: A. Noordegraaf, G. Kwakkel, S Paas, H.G.L. Peels, A.W. Zwiep (eds.), Woordenboek voor bijbellezers (Zoetermeer: Het Boekencentrum, 2005) 196-201

‘Beproeving, Verzoeking’,  in: A. Noordegraaf, G. Kwakkel, S Paas, H.G.L. Peels, A.W. Zwiep (eds.), Woordenboek voor bijbellezers (Zoetermeer: Het Boekencentrum, 2005) 55-59

‘Israël en de zending in de evangelische theologie’, in W. Van Heest (red.) Beminden om der vaderen wil (Zending Dichterbij 4; Goes: Oosterbaan & Le Coitre, 1996) 126-139

‘Het toetsen van verschijnselen in tijden van opwekking’, Soteria 13/3 (1996) 12-27

Recensies

Cyprianus, Eenheid en eensgezindheid: 81 brieven en 2 traktaten [vertaald uit het Latijn en toegelicht door Chris Tazelaar] (Budel: DAMON, 2013) Tijdschrift voor Theologie

Herman Paul, Wouter Slob (eds.), Zelfontplooiing. Een theologische peiling (Zoetermeer: Het Boekencentrum, 2015)

Ad Prosman, De onverwerkte Holocaust. Spiegel voor de kerk van nu (Zoetermeer: Boekencentrum, 2015)

Roger E. Olson and Christian T. Collins Winn, Reclaiming Pietism: Retrieving an Evangelical Tradition (Grand Rapids: Eerdmans, 2015) Soteria 32/4 (2015) 73-74

Oliver O’Donovan, Finding and Seeking: Ethics As Theology, Vol. 2 (Grand Rapids: Eerdmans, 2014)

Paul Fiddes, Brian Haymes, Richard Kidd, Baptists and the Communion of Saints: A Theology of Covenanted Disciples (Waco: Baylor University Press, 2014)

Ryan Andrew Newson and Andrew C. Wright (eds.), The Collected Works of James Wm. McClendon, Jr., Vol. 2 (Waco: Baylor University Press, 2014)

Wolfgang W. Müller (Hg.), Kirche und Kirchengemeinschaft. Die Katholizität der Altkatholiken (Christkatholiken) (Schriften Ökumenisches Institut Luzern 10; Zürich: Theologischer Verlag Zürich, 2013), Ökumenische Rundschau 64/1 (2015) 140-142

Stephan de Jong, U doet niets, want U bent God. Veertig zeer korte overpeinzingen (Zoetermeer: Meinema, 2014), Soteria

Gerald R. McDermott (ed.), The Oxford Handbook of Evangelical Theology (Oxford: Oxford University Press, 2010), Soteria

David P. Gushee, The Sacredness of Human Life: Why an Ancient Biblical Vision Is Key to the World’s Future (Grand Rapids: Eerdmans, 2013), Soteria

Jan G. van der Watt and Ruben Zimmermann (eds), Rethinking the Ethics of John. “Implicit Ethics” in the Johannine Writings: Contexts and Norms of New Testament Ethics, Vol. 3 (WUNT 291; Tübingen: Mohr Siebeck, 2012) ), Soteria

Friedrich W. Horn, Ulrich Volp, Ruben Zimmermann (eds.), Ethische Normen des frühen Christentums. Gut – Leben – Leib – Tugend: Kontexte und Normen neutestamentlicher Ethik (WUNT 313; Tübingen: Mohr Siebeck, 2013) ), Soteria

Karel Blei, Oepke Noordmans: Theologian of the Holy Spirit [transl. Allan J. Janssen] (The Historical Series of the Reformed Church in America 78; Eerdmans: Grand Rapids, 2013), PNEUMA: the Journal of the Society for Pentecostal Studies 36/3 (2014) 12-14

Mark S. Kinzer, Israel’s Messiah and the People of God: A Vision for Messianic Jewish Covenant Fidelity (Eugene: Cascade Books, 2011), European Journal of Theology 22/2 (2013) 185-186

Jan Willem Drijvers, Pieter Willem van der Horst (eds.), Keizer Constantijn. Zijn levensbeschrijving door Eusebius van Caesarea (Hilversum: Verloren, 2012), Soteria 30/2 (2013) 48-49

Derek Tidball, Dianne Tidball, The Message of Women: Creation, Grace and Gender (The Bible Speaks Today: Bible Themes Series; Nottingham: Inter-Varsity Press, 2012), Soteria 30/2 (2013) 45

Kees van der Kooi, Peter-Ben Smit, Liuwe Westra (eds.), Vele gaven, één Geest. Meedenken met Parmentier op het gebied van oecumenica, patristiek en theologie van de charismatische vernieuwing (Gorinchem: Ekklesia, 2012), Geestkracht. Bulletin voor Charismtische Theologie 70 (2012) 86-87

R.J.A. Doornenbal, Crossroads: An Exploration of the Emerging-Missional Conversation With Special Focus On ‘Missional Leadership’ and Its Challenges For Theological Education (Delft: Eburon, 2012), Soteria 29/3 (2012) 64-65

Alister McGrath, Handboek apologetiek. Communicatie van het christelijk geloof (Zoetermeer: Boekencentrum, 2012), Soteria 29/3 (2012) 67-68

Gerard den Hertog, Wilken Veen (vert.), Dietrich Bonhoeffer, aanzetten voor een ethiek (Zoetermeer: Boekencentrum, 2012), Soteria 29/3 (2012) 61-62

Martine van Veelen (ed.), Geloof in de wetenschap. Bekende hoogleraren over God, wetenschap en hun levensbeschouwing (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2011), Soteria 29/3 (2012) 71-72

Mark Noll, Jesus Christ and the Life of the Mind (Grand Rapids: Eerdmans, 2011), Soteria 29/2 (2012) 52-53

Andrew J.B., Cameron, Joined-up Life: A Christian Account of How Ethics Works (Nottingham: Inter-Varsity Press, 2011), Soteria 28/3 (2011) 65-66

Miroslav Volf, Captive to the Word of God: Engaging the Scriptures For Contemporary Theological Reflection (Grand Rapids: Eerdmans, 2010), Soteria 28/2 (2011) 68-69

van Duin, Het bijbels ongeloof. Een radicaal-doperse theologie van het Oude Testament (Delft: Eburon, 2010), Soteria 27/4 (2010) 55-56

Rein Nauta (red.), Vreemd! Varianten van verscheidenheid en verschil in godsdienst en kerk (Publiekslezingen Departement Religiewetenschappen en Theologie Tilburg; Nijmegen: Valkhof Pers, 2009)

van der Zwaag, Augustinus, de kerkvader van het westen. Zijn leven, zijn leer, zijn invloed (Heerenveen: Groen, 2008)

van der Meer, Augustinus de zielzorger. Een studie over de praktijk van een kerkvader (Monografieën over de Europese cultuur 14; Kampen: Kok, 20084, heruitgave van 19492)

Eginhard Meijering, Het roer moet om! De kerk van Jezus Christus is meer dan een Jezusbeweging  (Zoetermeer: Meinema, 2008), Soteria 25/4 (2008) 76

D.A. Carson, Christ and Culture Revisited (Nottingham: Apollos, 2008), Soteria 25/4 (2008) 58-59

van de Beek, God doet recht. Eschatologie als christologie (Spreken over God 2.1; Zoetermeer: Meinema, 2008), Soteria 25/3 (2011) 59-63

Fik Meijer, De oudheid is nog niet voorbij (Amsterdam: Athenaeum―Polak & Van Gennep, 2007), Soteria 25/2 (2008) 53-55

Robert Lemm, Maria. Haar leven, haar tolk, haar leer (Soesterberg: Aspekt, 2008)

John van Schaik, De Katharen. Feit en Fictie (Kampen: Ten Have, 2007)

Martie Dieperink, Op zoek naar het oorspronkelijke christendom. Feit en fictie in de Da Vinci Code en de moderne gnostiek (Zoetermeer: Boekencentrum, 2007)

Wessel H. ten Boom, Provocatie: Augustinus’ preek tegen de Joden. Theologisch essay (Kampen: Kok, 2006)

Eginhard Meijering, Woorden en gedachten van vroege christenen. Ze hebben ons iets te zeggen (Zoetermeer: Meinema, 2006)

Derek Morphew, De grote doorbraak. Ontdek het koninkrijk (Amersfoort: Inside Out Publishers, 2005)

Dekker, G.C. den Hertog, Tjerk de Reus (eds.), Het tegoed van K.H. Miskotte. De actuele betekenis van zijn denken voor de gereformeerde theologie (Zoetermeer: Boekencentrum, 2006)

Henk de Roest, En de wind steekt op! Kleine ecclesiologie van de hoop (Zoetermeer: Meinema, 2005), Soteria 23/2 (2006) 71-72

Nieuwsbrief

Vul hier je e-mailadres in om onze nieuwsbrief te ontvangen! Staat u al ingeschreven bij de nieuwsbrief van de Unie- of ABC gemeenten? Dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden.

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-2103023
Tel. Seminarium:
020-2103024
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kom in contact

© UNIE-ABC. Een fusie tussen de Unie van Baptistengemeenten en de ABC gemeenten in Nederland.

Alle Rechten Voorbehouden

Tot slot