Skip to main content

Wat is Unie-ABC?

Unie-ABC is een geloofsgemeenschap die bestaat uit baptistengemeenten en CAMA-gemeenten in Nederland. Unie-ABC is eind 2020 ontstaan uit een (vooralsnog) bestuurlijke fusie tussen de Unie van Baptistengemeenten in Nederland ('de Unie' genoemd) en de Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten ('ABC' genoemd). 

Verlangen naar eenheid

Aan de basis van dit proces ligt een verlangen om naar eenheid te streven, te zoeken naar overeenkomsten en samenwerking, in lijn met het Hogerpriesterlijk gebed waarin de Here Jezus bidt voor eenheid onder zijn volgelingen (Johannes 17). Bestuur en aangesloten gemeenten willen daarmee een getuigenis geven aan de wereld. Daarnaast leeft de overtuiging dat de gemeenten door samenwerking meer kunnen betekenen voor elkaar en voor Nederland. 

  • Lees hier alle documenten die in de loop van het fusieproces al zijn aangenomen door de ledenvergaderingen.

Wat is Baptisme, wat is CAMA?

  • Lees hier meer over het baptisme
  • Lees hier meer over CAMA
  • Lees hier het document id

Geschiedenis

  • Lees hier over de geschiedenis van het baptisme in het kort - door dr. Olof de Vries
  • Lees hier een uitgebreider artikel over de geschiedenis van het baptisme - door dr. Henk Bakker
  • Lees hier meer over het ontstaan van ABC

Van Unie en ABC naar Unie-ABC

Tot de jaren zeventig van de twintigste eeuw was het vanzelfsprekend dat elke nieuwe baptistengemeente zich bij de Unie aansloot. Vanaf de jaren zeventig gebeurde het soms dat een nieuwe gemeente zich niet aansloot bij een kerkgenootschap – bijvoorbeeld om financiële redenen. In de jaren tachtig en negentig haakten sommige gemeenten af bij de Unie als gevolg van de discussie die ontstond over de onderwerpen homoseksualiteit en vrouw in de raad.

Na verloop van tijd verenigden een deel van deze vrije gemeenten zich weer in een Broederschap van Baptisten Gemeenten, die vervolgens met CAMA-gemeenten fuseerde tot ABC Gemeenten. In de jaren negentig waren er toenemende contacten tussen afgevaardigden van Unie en Broederschap. 

Na een gezamenlijke viering van 400 jaar wereldwijd Baptisme in 2009 startte in 2012 officieel een traject van toenadering tussen beide gemeenschappen, die uitliep op toenemende samenwerking en een fusieproces dat naar verwachting uiterlijk 2023 zal worden afgerond.