Skip to main content

Partners

Unie en ABC zijn aangesloten bij internationale verbanden, zowel op wereldniveau als ook in Europees verband, en zien met overtuiging de waarde van die samenwerking in: versterking, bemoediging en inspiratie. Ook biedt een netwerk van partners meer mogelijkheden om de wereld op eigentijdse wijze met het evangelie van Christus te bereiken. Naast deze aspecten vormen ook de theologische doordenking, uitwisseling en zending/missie de fundamenten van de (internationale) samenwerkingsverbaden van de beide koepels. Beide kerkverbanden zijn bij de internationale (jaar)vergaderingen doorgaans door afgevaardigden vertegenwoordigd.

Gezamenlijke partners en samenwerkingsverbanden

Unie en ABC zijn beide aangesloten bij:

Missie Nederland

.

Micha Nederland

Interkerkelijk Contact Overheidszaken

Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM)

Daarnaast verzorgt CAMA Zending met ingang van 2021 de communicatie en fondsenwerving richting de aangesloten gemeenten rondom de geselecteerde 'Projecten van Hoop' van Unie-ABC en rondom noodhulpacties. Meer lezen ...

Identitaire zendingspartners

Op het gebied van zending hebben Unie en ABC al een gezamenlijk beleid vastgesteld, waarin is afgesproken dat op het gebied van zending allereerst wordt samengewerkt met de volgende twee identitaire zendingspartners:

European Baptist Mission International

CAMA Zending

Internationale families

Tot de afronding van een juridische fusie (streefdatum januari 2023) blijven Unie en ABC ieder aangesloten bij hun 'eigen' internationale netwerk. Hieronder een overzicht.

ABC maakt onderdeel uit van:

AWF (Alliance World Fellowship), het wereldwijde samenwerkingsverband van alle aangesloten CAMA (lid)kerken en organisaties

Emerald (European and Middle Eastern Region), met een jaarlijkse conferentie voor toerusting, gebed en onderlinge bemoediging

De Unie maakt onderdeel uit van:

BWA (Baptist World Alliance), een netwerk binnen de wereldwijde baptistenfamilie om impact op de wereld te hebben voor Christus

EBF (European Baptist Federation), een samenwerkingsverband van vrijwel alle Baptistenunies in Europa, het Midden-Oosten en Centraal-Azië