Skip to main content
Ronald van den Oever
"Geloven komt vanuit God en begint voor mij met liefde en persoonlijke keuzes. Ik ervaar het als een doorlopend leerproces van vallen en weer opstaan in de voetsporen van Jezus die veel voor mij betekent. Geloven doe ik met anderen, op zoek naar Gods weg in ons dagelijks leven in aansluiting bij Gods missie in de wereld. Geloven is voor mij niet van bovenaf opgelegd of geforceerd maar is altijd uitnodigend, prikkelend en uitdagend en een zaak van persoonlijke keuze, verantwoordelijkheid en creativiteit. Dit herken ik in de traditie van de (ana)baptisten en juist dit vind ik inspirerend voor goed jongerenwerk."
Ronald van den Oever

Ronald van den Oever

Ronald van den Oever (1968) is sinds 2013 werkzaam als coach/adviseur voor het jongerenwerk en vanaf 2021 ook regiocoördinator met als werkgebied Oost en Midden Nederland. Hij woont met zijn vrouw en drie kinderen in Ede.

Op twintigjarige leeftijd maakte Ronald een bewuste keuze om Jezus te volgen, werd gedoopt en werd lid de baptistengemeente Katwijk, waar zijn ouders actief waren in de leiding.

Studie: Met het verlangen om in de drugshulpverlening te werken verhuisde hij via Amersfoort (Evangelische Hogeschool) naar Ede (CHE) voor de studie 'Maatschappelijk werk en dienstverlening' en volgde facultatief theologiecolleges op de zaterdag. Als autodidact is hij erg nieuwsgierig en bestaat zijn studie uit het bij elkaar sprokkelen van theologie colleges (CHE en Seminarium) en colleges aan de Universiteit van Utrecht over geloofsontwikkeling, secularisatie en filosofie. Met enkele jeugdwerkers van de Unie-ABC volgde hij het LEF discipelschapstraject bij de Navigators en met enkele missionaire werkers volgde hij het NL-Zoekt traject (3D).

Werk: Na enkele jaren als maatschappelijk werker in Amsterdam was hij tot 2013 werkzaam bij de EO voor missionaire programma’s, voordat hij actief werd als jeugdwerker bij de Unie van Baptistengemeenten. Nu is hij daarnaast ook Regiocoördinator Midden en Oost Nederland.

Als vrijwilliger was Ronald werkzaam in het jeugdwerk van diverse gemeenten en bij de EO (Ronduitweekenden), was hij betrokken bij de stichting van twee gemeenten en actief in jeugdwerk, pastoraat, leiding en missionair werk.

Op dit moment is hij betrokken lid van Baptistengemeente Op Doortocht en daarnaast ook betrokken bij ‘De Lunch’, een soort buurtkerk en zin-netwerk in Ede.

Ronald wandelt graag met de hond op de prachtige Edese hei, geniet van inspirerende gesprekken in leeskringen, luistert graag naar fijne muziek en kijkt graag naar mooi voetbal.

Ronald kun je mailen en bellen over jongerenwerk. Hij is al jaren betrokken op veel gemeenten en jeugdwerkers binnen Unie-ABC en maakt deel uit van het innov8 Netwerk van diverse evangelische/protestantse kerken in Nederland. Voor Oost- en Midden-Nederland ben je bij hem als regiocöordinator zeer welkom.