Skip to main content
Drs. Marijn Vlasblom
"Het kenmerkende aspect van het baptisme is dat geloven geen individuele aangelegenheid is, maar een gemeenschappelijk delen van woorden en daden. Theologie staat daar niet los van, maar heeft daar haar uitgangspunt. Het gesprek met tijd, cultuur en gemeenten vormt theologen en eigentijdse voorgangers die het geleerde geloof kunnen verbinden met het geleefde geloof."
Drs. Marijn Vlasblom

Drs. Marijn Vlasblom

Marijn Vlasblom (1987) is werkzaam als docent bij het seminarium. Vanuit een ICT-achtergrond belandde hij in de theologie en raakte hij gefascineerd door Gods Missie. Zijn interesse gaat vooral uit naar de praktische theologie en dan met name gericht op de manier waarop gelovigen zichzelf verstaan in de huidige tijd en cultuur. Hij behaalde in 2017 zijn master aan de VU Amsterdam in een onderzoek naar het alledaagse geloof van baptisten en evangelische christenen. Daarnaast is hij actief als docent voor de vakken Missie in Context en Gemeentepraktijken. Ook werkt hij als zelfstandig ondernemer in de digitale media. Marijn is eveneens projectleider bij Begrijpend Leven, waarin hij samen met millennials en voorgangers nadenkt over het 'hoe' van het lezen van de Bijbel.