Skip to main content
Dr. Daniël Drost
"De (ana)baptistische theologie heeft de kracht om theologie en spiritualiteit, theologie en ethiek, denken en leven, onlosmakelijk met elkaar verbonden te houden en van daaruit verder te leven en te denken."
Dr. Daniël Drost

Dr. Daniël Drost

Daniël Drost (1979) is voorganger van Baptistengemeente Deventer en daarnaast docent en onderzoeker aan het Baptisten Seminarium. Hij is aan de VU gepromoveerd op het onderzoek ‘Diaspora as Mission. John Howard Yoder, Jeremiah 29 and the shape and mission of the church’ (2019). Hij geeft vakken op het grensvlak van bijbelse en systematische theologie en is een gretig lezer, luisteraar en kijker.

Publicaties

Boeken

2019

 • Daniël Drost. Diaspora as Mission. John Howard Yoder, Jeremiah 29 and the Shape and Mission of the Church (dissertation, VU Amsterdam, 2019), 367 pp.

2014

 • Henk Bakker en Daniël Drost (red). Een introductie in de theologie van James Wm. McClendon. Baptistica Reeks. Barneveld: Baptisten Seminarium, 2014, 132 pp.

Artikelen en hoofdstukken

 2022

 • ‘Sexual Violence: Working with John Howard Yoder’s Ecclesiology in Light of His Abuse of Women’ in: GMPC II Conference publication. Forthcoming
 • ‘Diaspora as Mission. Urban Expression’s Living and Worshipping at the Margins as a Source of Ecclesiological Renewal’ in: BWA publication. Forthcoming

2021

 • ‘Idealisme als vraag. John Howard Yoder en grenzeloosheid in sterk idealistische gemeenschappen,’ in: Kerk en Theologie, jaargang 72, no.1, januari 2021, 31-42.

2020

 • ‘A Nonviolent Reading of Violent Texts: An Introduction into Three Recent Anabaptist Approaches,’ in: Helen Paynter and Michael Spalione (eds.) The Bible on Violence. A Thick Description. Sheffield: Sheffield Phoenix Press, 2020, 191-202.
 • ‘De promotie,’ Tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap. 2020|1, 70-71.

2016

 • ‘Het missionaire werkveld en de theologische opleiding’ in: Oeds Blok (red) Avontuur van geloof. Praktijkverhalen van gemeentestichting met reflecties voor heel de kerk. Baptistica Reeks. Amsterdam: Baptisten Seminarium, 2016, 127-136.
 • ‘Samen een weg vinden als Urban Expression in de wijk, met Yoder op de boekenplank’ in: Ingeborg Janssen-te Loo (red). Samen ontdekken. De uitdaging van de vergader(en)de gemeente: samen de wil van Christus onderscheiden. Baptistica Reeks. Amsterdam: Baptisten Seminarium, 2016, 56-73.

2015

 • Eenmalige mederedactie: Soteria – Kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning. Themanummer: een nieuw canoniek verhaal. 32ste jaargang, nummer 2, 2015, 73 pp.
 • ‘R. Kendall Soulen – The God of Israel and Christian Theology,’ Soteria – Kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning. Themanummer: een nieuw canoniek verhaal. 32ste jaargang, nummer 2, 2015, 17-23.
 • ‘Wederzijds tot zegen zijn: Interview met R. Kendall Soulen,’ Soteria – Kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning. Themanummer: een nieuw canoniek verhaal. 32ste jaargang, nummer 2, 2015, 24-30.

2014

 • ‘Leiderschap in de eerste joods-christelijke gemeenschappen.’ In: Jan Martijn Abrahamse en Wout Huizing (red). Van onderen! Op zoek naar een ambtstheologie voor een priesterschap van gelovigen. Baptistica Reeks. Amsterdam: Baptisten Seminarium, 2014, 50-62.
 • ‘De volheid van Christus: John Howard Yoders spreken over ambt in de free church tradition.’ In: Jan Martijn Abrahamse en Wout Huizing (red). Van onderen! Op zoek naar een ambtstheologie voor een priesterschap van gelovigen. Baptistica Reeks. Amsterdam: Baptisten Seminarium, 2014, 115-28.
 • ‘De joodse wortels van christelijke gemeenschap. Vragen over identiteit.’ In: Henk Bakker en Daniël Drost (red). Een introductie in de theologie van James Wm. McClendon. Baptistica Reeks. Barneveld: Baptisten Seminarium, 2014, 96-101.

2013

 • ‘Het noachidische verbond revisited?’ In: Soteria – Kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning. 30ste jaargang, nummer 3, 2013, 7-17.

2012

 • ‘Is JHWH een gewelddadige Strijder? Een vergelijking tussen Arie Versluis’ dissertatie Geen verbond, geen genade en John Howard Yoders geweldloze benadering.’ Wapenveld. Jaargang 62, nr 6, december 2012, 28-35.
 • ‘Jezus en de Baäl Shem Tov’ in Israël en de Kerk. Tijdschrift voor bijbelse bezinning en voor toerusting van de christelijke gemeente. Maart 2011| 9/4, 24-29.

 2010

 • ‘Een soort van thuiskomen’ in Op koers?! Lessen aan het seminarium van oud-studenten. Baptistica Reeks. Huizing, W. / Leer, T. van der (red.). Barneveld: Baptisten Seminarium, 2010, 20-23.
 • ‘Orthodoxie overleeft, emerging churches zijn overbodig’ in De kerk is dood, leve de koning. Wat blijft christenen verbinden? Bruijne, O. de / Postema, S. (red). Kampen: KOK, 2010, 124-126.
 • ‘Waarom de ‘sektarische verleiding’ een verkeerde voorstelling van zaken is: een antwoord aan James Gustafson’, ‘Interpretatie van de Schrift: waarom discipelschap vereist is’. Translations in Hauerwas, S. Een robuuste kerk. Christelijke ethiek voor een postchristelijke samenleving. Zoetermeer: Boekencentrum, 2010.