Skip to main content
Dr. Hans Riphagen
"Wat mij inspireert en voortdurend uitdaagt, is het op weg zijn in de wereldwijde missie van God, samen met gelovigen uit andere culturen en landen."
Dr. Hans Riphagen

Dr. Hans Riphagen

Hans Riphagen (1983) woont in Utrecht en is lid van Baptistengemeente de Rank in Utrecht. Hij is sinds september 2021 werkzaam als rector van het Baptisten Seminarium. Als docent praktische theologie verzorgt hij o.a. de vakken ‘Doing Theology’ en ‘Spiritueel Liturgische Vorming’. Hans promoveerde in 2021 aan de Vrije Universiteit op een onderzoek naar het missionaire fenomeen van kerk-in-de-buurt. Sindsdien is hij o.a. betrokken bij twee onderzoeksprojecten; één naar de geloofsopvattingen, identiteit en verbondenheid van evangelische gelovigen, de ander naar de ontwikkeling van geloofsgemeenschappen in Amsterdam.

Academische publicaties:

  • Riphagen, J., ‘Doing Theology Together in a ‘Baptist way’? An Evaluation of the Potential of Curriculum-Embedded Collaborative Research Projects’ in: Journal of European Baptist Studies, 2021/2 (21)
  • Wout Huizing and Hans Riphagen, ‘Growing Grey and Growing Green: Re-narrating Ageing in Baptist Churches in the Netherlands’ in: Journal of European Baptist Studies, 2021/2 (21)
  • Riphagen, J., ‘Church-in-the-Neighbourhood: A Spatio-Theological Ethnography of Protestant Christian Place-making in the Suburban Context of Lunetten, Utrecht’ (PhD dissertation, Vrije Universiteit Amsterdam, 2021)
  • Riphagen, J., ‘Jesus, You are my King’, in Klaver, M., Paas, S., Staalduine, E. (eds), Evangelicals and Sources of Authority (Amsterdam: VU University, 2016), 97-119. (translated in German: ‘Jesus, You Are My King. Eine Analyse vorherrschender Glaubensnarrative in modernen Anbetungsliedern’, in Theologische Gespräch: Freikirchliche Beiträge zur Theologie, 2018/2 (42), p.55-75.)

Professionele publicaties:

  • Teun van der Leer en Hans Riphagen (red), Verlangend Vieren: Over de vormende kracht van de samenkomst (Amsterdam: Baptistenseminarium, 2016)
  • Riphagen, Hans ‘Van ‘Wij reizen met elkander’ tot ’10.000 Reasons’, in T. van der Leer, en H. Riphagen, Verlangend Vieren: Over de vormende kracht van de samenkomst (Amsterdam: Baptistenseminarium, 2016), p.45-64.
  • Riphagen, Hans ‘Liturgievernieuwing als creatieve herbronning’, in T. van der Leer, en H. Riphagen, Verlangend Vieren: Over de vormende kracht van de samenkomst (Amsterdam: Baptistenseminarium, 2016), p.85-104.
  • Riphagen, Hans, ‘Wie is ‘our God’? Een kritische analyse van godsbeelden in de hedendaagse aanbiddingsmuziek’, in Soteria (2013/4), p.6-16.