Skip to main content

Jaarverslag

2023

Het jaar van de fusie

Dit is het jaarverslag van Unie-ABC over 2023, het eerste sinds de fusie tussen Unie van Baptistengemeenten en Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten werd afgerond. Daarmee was 2023 een feestelijk jaar voor de geloofsgemeenschap, met als hoogtepunt het fusiefeest in november.

Daarnaast gebeurde er natuurlijk nog veel meer: van regioavonden en algemene ledenvergaderingen, tot personeelswisselingen, mooie zendingsopbrengsten en grote en kleine ontwikkelingen in de aangesloten gemeenten. In het jaarverslag leest u er meer over!