Skip to main content

Jaarverslag

2022

Dit is het gezamenlijke jaarverslag van de Unie van Baptistengemeenten en de Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten over 2022. Sinds de bestuurlijke fusie eind 2020 treffen de geloofsgemeenschappen voorbereidingen om in 2023 ook juridisch samen te gaan.

Na de coronajaren was 2022 een jaar waarin eindelijk weer fysieke ontmoetingen konden plaatsvinden, zoals ledenvergaderingen, studiedagen en regio-ontmoetingen. We startten het jaar met een nieuwe Algemeen Secretaris. In het jaarverslag leest u onder meer de ontwikkelingen per taakveld.