Skip to main content

Jaarverslag

2021

Dit is het gezamenlijke jaarverslag van de Unie van Baptistengemeenten en de Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten over 2021. Sinds de bestuurlijke fusie eind 2020 treffen de geloofsgemeenschappen voorbereidingen om ook juridisch samen te gaan.

Het jaar 2021 was voor Unie-ABC een jaar van coronamaatregelen en daardoor vooral online ontmoetingen, relatief veel personele wisselingen en enkele bijzondere hoogtepunten. In het jaarverslag leest u onder meer de ontwikkelingen per taakveld.