Skip to main content

Jaarverslag

2020

Dit is het eerste jaarverslag van de Unie van Baptistengemeenten en de Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten sámen. In het kader van het fusietraject werd in november door de ledenvergaderingen ingestemd met een bestuurlijke fusie, een belangrijke mijlpaal. 

Het is ook het eerste jaarverslag dat we op deze manier op de website aanbieden. U leest over de belangrijkste ontwikkelingen in elk taakveld, een aantal ervaringen van gemeenten in het coronajaar 2020 en ook blikt de Algemeen Secretaris terug op dit veelbewogen jaar.