Skip to main content

Jeugdtrends 2024 zijn gepresenteerd

Nieuws

14 mei 2024

Jongeren verlangen massaal naar een partner, kinderen en een goede baan. Dat blijkt uit de Jeugdtrends 2024 die zes organisaties, waaronder Unie-ABC, deze maand hebben gepubliceerd. Verder valt op dat vrienden heel belangrijk zijn, zowel voor het geloof als voor vreugde in het leven.

De Jeugdtrends

Uit de Jeugdtrends blijkt dat de verschillen tussen leeftijden vaak belangrijker zijn dan verschillen tussen kerkgenootschappen als het gaat om hoe jongeren tegen geloof en kerk aankijken. Zo neemt met de jaren bijvoorbeeld het belang van ouders voor het geloofsleven steeds verder af en neemt het belang van de Bijbel toe. Als het gaat om hoe het Evangelie goed nieuws is, blijkt dat achttienplussers veel vaker ‘dat het leven hier op aarde zin heeft’ aankruisten dan jongeren onder de achttien.

Meer hierover lees je in de Jeugdtrends 2024. Met deze Jeugdtrends schetsen we wat er speelt in het leven van jongeren en willen we hoop, inspiratie en handvatten bieden aan iedereen die met jongeren optrekt.

 • Download hier de Jeugdtrends 2024
 • Download hier het bijbehorende onderzoeksrapport

Samenwerking

De jeugdtrends zijn opgesteld door de HGJB, Kerkpunt (NGK en deel CGK-gemeenten), MissieNederland, de Protestantse Kerk in Nederland, Unie-ABC en Youth for Christ. De resultaten zijn gebaseerd op bestaande onderzoeken, ervaringen in het jeugdwerk en de resultaten van een enquête onder meer dan duizend jongeren. Zes trends komen hieruit naar voren:

 1. Verlangen naar huisje-boompje-beestje
 2. Vrienden belangrijk voor vreugde in leven en kerk
 3. Druk om succesvol te zijn
 4. Jongeren zien het Evangelie als God voor hen
 5. Schermcultuur zorgt voor brokkelbrein
 6. Groeiende onzekerheid over genderidentiteit

Ronald van den Oever, die bij Unie-ABC jeugdwerkadviseur is, is dankbaar voor de resultaten. "We werken alweer heel wat jaren mee aan de jeugdtrends waarmee we onze jeugdwerkers, voorgangers, kerkelijk werkers, ouders en andere betrokken op jongeren willen ondersteunen", zegt hij. "Het is telkens weer een uitdaging om hierin ook de echte trends boven tafel te krijgen, waarbij we soms wat overlap hebben met eerdere trends, maar ook op zoek gaan naar nieuwe trends naar aanleiding van de impact van actualiteiten op onze jongeren. Daarom hebben we dit jaar ook een onderzoek uitgezet dat is ingevuld door meer dan duizend jongeren, ook uit onze gemeenschap. Zoals de inleiding zegt, hebben we niet de pretentie dat de genoemde conclusies voor elke jongere gelden, want elke jongere is uniek. Maar we hebben wel goed geluisterd naar veel jongeren, veel onderzoeken en veel jeugdwerkers in onze kerken. Daarbij is het altijd van belang om niet van een afstand een mening te vormen over jongeren. De Jeugdtrends zijn bedoeld om in gesprek te gaan met de jongeren bij wie je betrokken bent. Daarbij kun je ze vragen: Herken je dit? Heb je aanvullingen hierop? Wat helpt jou? Wat zie jij als behulpzame reacties die we vanuit de kerk aan jongeren kunnen geven?"

Belang van gesprekken

De gesprekken met medebetrokkenen en de uitkomsten maakten Ronald er opnieuw van bewust hoe belangrijk het is dat God ons als gelovigen aan elkaar verbindt om op die manier ook onze levens met elkaar te kunnen delen. "Liefst niet alleen op zondag, maar ook doordeweeks bij alles wat we doen. Hier zijn mooie voorbeelden van te vinden in onze gemeenten en hier kunnen we als gelovige en als gemeente ook nog veel in leren. Samen Jong kwam ook regelmatig weer terug in onze gesprekken, waarbij we merkten dat de zes kernwaarden ons nog steeds kunnen ondersteunen om als generaties met elkaar verbonden te blijven. 

We hebben als team veel informatie gehaald uit de gesprekken met jongeren en indirect ook uit onze gesprekken als jeugdwerkers onder elkaar en zijn gesteund door deskundigen bij het uitzetten en interpreteren van het onderzoek onder jongeren." 

Aan de slag met de Jeugdtrends

Als je actief in het jeugdwerk bent, kunnen deze trends je helpen bij het begrijpen van de leefwereld van jongeren in het algemeen. Maar wat kun je er nu concreet mee? Een aantal suggesties.

 • Vraag in hoeverre jouw jongeren de trends herkennen.
 • Het gesprek aangaan over de uitkomsten van het onderzoek kan tot mooie gesprekken leiden. Wat is voor jou goed nieuws? Hoe zit dat met geloof en mobiel voor jou?
 • Bedenk met een paar andere jeugdleiders op welke trend jullie kunnen inspelen. Kun je bijvoorbeeld het element vriendschap versterken? Op welke manier ga je in gesprek over huisje-boompje-beestje en wat straal je daarbij zelf uit?

Webinar

Op 19 juni van 20.00 tot 21.30 uur organiseren de onderzoekers een webinar over de Jeugdtrends voor iedereen die met jongeren werkt in de kerk. Dan wordt ook een handreiking gepresenteerd voor hoe je met die trends aan de slag kunt gaan. Meld je aan via de website van KerkPunt.