Skip to main content

Studiedag: Elkaar aansporen tot radicale navolging

Seminarium

17 mei 2024

Op vrijdag 5 juli houdt het Baptisten Seminarium weer een studiedag voor studenten, voorgangers en andere belangstellenden. Het thema is: Elkaar aansporen tot radicale navolging'. 

Is er in de gemeente nog ruimte om samen te zoeken naar de weg van Christus en elkaar daar in aan te sporen en op te bevragen? Christelijke gemeenschappen ontkomen tegenwoordig niet aan de sterk ge├»ndividualiseerde cultuur en de vrijblijvende verbondenheid van hun leden: ze veranderen in 'lichte gemeenschappen'. Dit botst en schuurt met de gemeenschapsidealen van radicale, communale navolging, zoals die te vinden zijn bij de apostel Paulus en in het vroege (ana)baptisme. Samen zoeken naar wat die navolging betekent, en elkaar daarop aansporen, uitdagen en bevragen stuit in de praktijk regelmatig op onbegrip, op weerstand of simpelweg op onverschilligheid. Het blijkt nog niet zo makkelijk om daarover met elkaar in gesprek te gaan als verschillende gelovigen. Daarover gaat deze studiedag!

Praktische informatie en aanmelding

Datum: vrijdag 5 juli 2024
Tijd: 9.30-16.00 uur
Locatie: Baptist House, Postjesweg 150 Amsterdam.
Kosten: 25 euro, inclusief lunch (geen extra kosten voor studenten van het Baptisten Seminarium)