Skip to main content

Na vijf jaar weer lesweek Gypsy Smith School

Seminarium

19 maart 2024

Onlangs waren ds. Gijs de Bree (Baptistengemeente Arnhem Ontmoeting) en ds. Wietse van der Hoek (Baptistengemeente Hoogeveen Beth-El) in Boekarest, Roemenië, voor een lesweek aan Romavoorgangers. Lees een verslag van een inspirerende ontmoeting.

24 03 Lesweek Roemenie1Drie keer per jaar komt een groep voorgangers, oudsten en studenten uit de Romagemeenschap in Roemenië samen om theologisch onderwijs te krijgen. Dit is iets wat niet gebruikelijk is voor deze groep, omdat veel van deze broeders naast hun kerkelijke taak een fulltime job hebben, weinig voorkennis en gebrekkige vaardigheden op het gebied van lezen en schrijven. Maar aan passie, enthousiasme en liefde voor Gods Woord ontbreekt het hen niet, zo ervoeren Gijs en Wietse.

Elk jaar Nederlandse input

Sinds 2010 verzorgen jaarlijks twee docenten en/of voorgangers uit Nederland zo’n lesweek, gecoördineerd door het Seminarium en mede gefinancierd door de gemeenten van de betreffende voorgangers. In de loop der jaren werd lesgegeven door de docenten Teun van der Leer, Hans Riphagen, Jan Martijn Abrahamse en Daniël Drost en de voorgangers Anne de Vries, Marco de Vos, Pier Meindertsma, Sibbele Meindertsma, Marco Wittenberg, Peter Kos, Eugene Poppe, Remko Ongersma, Harm Jut, Thijs Tichelaar, Douwe Visser, Maurits Luth en Fritz Kaiser.

Na een lange onderbreking van vijf jaar door de covidpandemie kon de Gypsy Smith School dit jaar weer van start. Eigenlijk zouden Gijs en Wietse in maart 2020 al gaan, maar dat lukte dus niet om genoemde reden. Maar wat in het (financiële) vat zit, verzuurt niet.

Roemeense gastvrijheid

De lessen werden gegeven in het schoolgebouw van ‘project Ruth’, een christelijke organisatie die met haar gebouw midden in een achterstandswijk van Boekarest staat en hier getuigend werkt middels onderwijs, diaconale ondersteuning en medische ondersteuning. In samenwerking met lokale Baptistengemeenten werden de studenten en de docenten keurig verzorgd, opgevangen en ontbrak het aan niets door de uitstekende Roemeense gastvrijheid.

24 03 Lesweek Roemenie5Psalmen en Openbaring

Vijf dagen lang hebben Gijs en Wietse de studenten onderwezen. Gijs heeft het boek van de Psalmen behandeld en Wietse de zeven brieven aan de gemeenten uit het boek Openbaring. Naast het onderwijs dat gegeven werd, mocht er veel broederschap ervaren worden in het delen van getuigenissen, samen zingen en leren van elkaar, zodat niet alleen de studenten, maar ook Gijs en Wietse bemoedigd naar huis mochten gaan.

Preken in lokale gemeenten

Voorafgaand aan de lesweek werden Gijs en Wietse als voorgangers geïntroduceerd in verschillende gemeenten. En dat betekende, zoals gebruikelijk in Roemenië, dat de gasten moesten preken. Zondagmorgen bracht Gijs het Woord in een kleine baptistengemeente net buiten Boekarest. Het was een gemeente midden in een Romagemeenschap. De muziek en geloofsbeleving zijn daar echt wel even anders en het enthousiasme van een spreker is makkelijk over te brengen naar de gemeente.

Wietse had te horen gekregen dat hij in de avonddienst in een baptistengemeente in Boekarest zo’n tien minuten spreektijd had (maar dat was natuurlijk inclusief vertaling). In de middag werd zodoende nog het plan gewijzigd en de preek die was gepland werd verruild voor een korte overdenking. Tijdens de dienst bleek echter dat er toch ruimte was voor een goed halfuur. Wietse moest flexibel zijn!

24 03 Lesweek Roemenie3    24 03 Lesweek Roemenie4

Gods werk gaat altijd en overal door

De ervaringen met broeders en zusters in een andere cultuur zijn verrijkend en uitdagend. Het is bemoedigend om te zien dat Gods werk altijd doorgaat, ook op plekken waar we soms geen weet van hebben. En dan is een weekje verbondenheid met de broeders en zusters daar niet alleen maar geven, maar ook ontvangen.

Gijs de Bree en Wietse van der Hoek