Skip to main content

Slotdag Seminarium in teken van trauma

Seminarium

16 mei 2023

De diepgaande impact van trauma op levens van mensen heeft binnen de geneeskunde, de psychologie en de theologie volop aandacht. Trauma kan leiden tot emotionele, psychische en fysieke klachten en kan het vermogen van mensen om zich te verbinden met anderen en hun geloof te uiten vergaand beïnvloeden. Maar wat is trauma eigenlijk, en hoe kan de kerk hiermee omgaan? Welke plaats is er voor trauma in het pastoraat, in de liturgie en in het gemeente-zijn? In de theologie wordt momenteel nagedacht over 'trauma-informed' (trauma-sensitieve) benaderingen die antwoord proberen te vinden op deze vragen.

Op 30 juni organiseert het Baptisten Seminarium een integratiedag voor studenten en voorgangers met Marie Hansen en Daniël Drost. Klik hier voor meer informatie en opgave.