Skip to main content

ABC Gemeenten en Unie van Baptistengemeenten fuseren

Gemeenten

16 juni 2023

15 juni 2023 kan in de boeken als de datum dat twee kerkgenootschappen definitief besloten te fuseren: De Unie van Baptistengemeenten in Nederland en de Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten (ABC). In november zal dit heugelijke feit landelijk worden gevierd.

Al eerder waren de besturen en de werkorganisaties samengevoegd, en nu hebben de leden ook ingestemd met het juridisch samengaan van beide verbanden. De Unie stemde hierover op 12 mei tijdens de algemene ledenvergadering in Arnhem. De ABC gemeenten deden dat met een schriftelijke stemming tot 15 juni. Daarmee wordt de fusie definitief en gaan beide kerkgenootschappen samen verder onder de voorlopige naam Unie-ABC.

Algemeen secretaris Peter Stoter reageert enthousiast op de fusie: “Vanuit beide richtingen is het verlangen gegroeid om samen in eenheid op te trekken. Niet uit noodzaak, maar primair in reactie op het verlangen naar en gebed om eenheid van Jezus zelf in Johannes 17. Daarnaast kunnen we samen meer betekenen voor elkaar en voor onze omgeving. Dit belangrijke besluit mag gevierd worden en dat hopen we samen met onze leden later dit jaar te doen.”

Het nieuwe kerkverband bestaat uit 135 lokale Baptisten, CAMA en evangelische gemeenten. Naast Nederlandstalige gemeenten zijn dat ook Ghanese, Chinese, Arabische, Braziliaanse en Birmese gemeenten. Samen hebben ze zo’n 25.000 leden en 7.500 jongeren en kinderen. Het landelijk kantoor en het seminarium zijn gevestigd in het Baptist House in Amsterdam.
Unie-ABC is internationaal verbonden met Baptisten en Alliance/CAMA gemeenschappen wereldwijd, waarbij lokale gemeenten partnerschappen kunnen aangaan met gemeenten(stichters) verder weg.

Binnen Unie-ABC mogen gemeenten elkaar inspireren en helpen. Dat gebeurt deels lokaal in de zes regio’s en deels landelijk met opleidingen voor voorgangers en leidinggevenden. Praktische (werkgevers)zaken worden ook landelijk gefaciliteerd.

Voorzitter van het bestuur Robert Bezemer voegt daaraan toe: “De aangesloten gemeenten weten elkaar in de regio’s steeds beter te vinden en te inspireren. ‘Bloedgroepen’ doen daarbij minder ter zake. Wél dat we dezelfde Heer willen volgen. Ik ben daar erg blij mee: zo kunnen we met elkaar de toekomst in! Bovendien biedt het samengaan grotere mogelijkheden om zustergemeenten verder weg te ondersteunen, ook in noodsituaties zoals in Turkije/Syrië en Oekraïne.”

Het geloofsverband staat open voor gemeenten die zich herkennen in deze christelijke geloofsgemeenschap en belang hechten aan het samen optrekken.
Belangrijke en onderscheidende kenmerken zijn het geloof in Jezus Christus als Heer en Verlosser, de centrale rol van de Bijbel, de persoonlijke toewijding en doop van gelovigen, de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente en de missionaire gerichtheid.