Skip to main content

AVG en Privacywetgeving

Persoonsgegevens

Unie-ABC verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij hechten waarde aan uw privacy en gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Uw gegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt. Zonder uw toestemming worden ze niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en hoe we ons aan de regels houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

 • de door contactpersonen van gemeente(n) en betrokkenen verstrekte persoonlijke informatie.
 • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website(s) en nieuwsbrief.

Verzameling van gegevens

De volgende gegevens worden door Unie-ABC verzameld:

Type Gegevens  Doel Inzichtelijk voor Verwerker *
Bezoekers website IP-adres, besturingssysteem,
taal, gebruikte apparatuur,
resolutie en surfgedrag
Analyseren en
optimaliseren
van website 
voor bezoekers

Medewerker(s)
Unie-ABC

Google via
Analytics (USA)

         

Formulieren voor
evenementen of
bestellingen

Verschillend per formulier.
Normaliter naam, mailadres
en type evenement en
evt. dieetvoorkeuren
Verwerken van
deelnemers aan
evenementen
Medewerkers
of vrijwilligers
Unie-ABC
Google via
Drive (VS) of
via eigen
website (NL)
         
Nieuwsbrief-
abonnees

IP-adres, taal, locatie,
besturingssysteem,
opening nieuwsbrief
en aangeklikte items

Analyseren en
optimaliseren
van
nieuwsbrieven 
Medewerker(s)
Unie-ABC
MailChimp (VS)
         
Voorgangers,
secretarissen en
penningmeesters

Naam, e-mailadres en
telefoon-nummer(s)

Uitwisselen van
gegevens en
bevordering
onderling
contact tussen
gemeenten 
Secretaris
eigen
gemeente,
medewerkers
Unie-ABC
 Exact (NL)
         
Overige contact-
personen gemeenten
(jeugdleiders, etc.)

Naam, e-mailadres en
telefoon-nummer(s)

Toezenden en
informeren
over relevantie
informatie en
ontwikkelingen
in werkveld.
Secretaris
eigen
gemeente,
medewerkers
Unie-ABC
 Exact (NL)
         
Debiteuren en crediteuren Naam, adres, postcode,
woonplaats, e-mailadres
en telefoon-nummer(s)
Onderhouden
van financiële
administratie
Medewerker(s)
Unie-ABC
 Exact (NL)
         
Studenten Naam, adres, postcode,
woonplaats, e-mailadres,
telefoonnummer(s),
nationaliteit, geboorte-
datum en -plaats,
geslacht, burgelijke staat
Onderhouden
van de
administratie
van studenten,
validatie van hun
resultaten en
betrekking van
partner(s) in
onderwijs
Medewerker(s)
Unie-ABC en na
toestemming
het College van
Beroepbaar-
stellingen
 UpLearning via Amazon Web Services (via leerplatform Moodle), Exact (financiële administratie), Microsoft (Office365)

* Met vrijwel alle genoemde verwerkers heeft Unie-ABC een verwerkersovereenkomst. De bedrijven die in de Verenigde Staten zijn gestationeerd participeren in het EU-US Privacy Shield. Op basis hiervan is het toegestaan persoonsgegevens met hen te delen.

Verwerking van gegevens

Unie-ABC houdt een ledenadministratie bij waar persoonsgegevens van contactpersonen van gemeenten, studenten, abonnees en overige relaties worden vastgelegd. Bij deze persoonsgegevens gaat het om de door de betrokkene zelf of via de lokale gemeente verstrekte gegevens als naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres, geboortedatum en evt. een foto (bij studenten Seminarium). Uw gegevens kunnen via drie manieren bij Unie-ABC terecht komen:

 1. Via uw plaatselijke gemeente: Uw gemeente geeft (meestal via de secretaris) uw gegevens door omdat door dat u een functie bekleedt binnen uw plaatselijke gemeente die voor Unie-ABC van belang is.
  Voorbeeld: U bent penningmeester en uw gegevens worden doorgegeven zodat Unie-ABC u kan informeren over wijzigingen m.b.t. pensioenen.
 2. Via uzelf: U geeft zelf uw gegevens door aan Unie-ABC, doordat u zich laat inschrijven als student aan het Seminarium of omdat u door ons gefactureerd wordt.
  Voorbeeld: U bestelt een boekje via de website en voor de factuur hebben we uw adresgegevens nodig.
 3. Via een van de websites of nieuwsbrieven van Unie-ABC (of Unie of ABC): Door gebruik te maken van Google Analytics en Mailchimp wordt surfgedrag op onze websites en leesgedrag van de nieuwsbrief inzichtelijk van onze bezoekers. Hierdoor zien we welke pagina-onderdelen goed worden bezocht en welke minder interessant zijn voor onze doelgroep.
  Voorbeeld: U leest een nieuwsbericht op onze website. Samen met de vele anderen bezoekers draagt uw surfgedrag bij aan inzicht over het gebruik van onze website.

Deze gegevens worden opgeslagen en zijn grotendeels enkel inzichtelijk voor medewerkers van ons kantoor. De naam, telefoonnummer(s) en e-mailadressen van voorgangers, secretarissen en penningmeesters worden onder gemeenten gedeeld. In alle gevallen wordt u (via uw gemeente) of via ons expliciet om toestemming gevraagd met ingang van 25 mei 2018.

Uw rechten: gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U hebt het recht om de gegevens die wij van u hebben in te zien, te wijzigen (tenzij strijdig met andere wetgeving) en te laten verwijderen. Unie-ABC dient uw verzoek binnen 30 dagen te beantwoorden. U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of onderstaand formulier gebruiken.

Beveiliging

Uw gegevens worden beveiligd opgeslagen in de verschillende clouddiensten. Onze offline backups worden eveneens met encryptie opgeslagen, of opgeslagen in een stalen kluis.

Vragen over privacybeleid

Hebt u vragen over ons privacy beleid? U kunt deze stellen via onderstaand formulier of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Contactgegevens

Voor vragen rondom uw (digitale) privacy kunt u contact opnemen met:

Marijn Vlasblom
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via deze website.