Skip to main content

Leerplatform

Goed beslagen ten ijs in de raad

Unie-ABC heeft een leerplatform ontwikkeld om de leiding van lokale gemeenten te ondersteunen en te versterken. Potentiële, beginnende en ervaren oudsten/raadsleden/diakenen worden van harte uitgenodigd om mee te doen!

Bouwen aan gezonde gemeenten via goede leiders

Het leerplatform is een online programma dat elke deelnemer achter de eigen computer in een eigen tempo kan doorlopen.

Sommige opdrachten worden ingeleverd bij de regiocoördinator, bij wie je ook terechtkunt met vragen en opmerkingen. De regiocoördinator organiseert ook contact tussen deelnemers uit dezelfde regio. (Bekijk hier de indeling van de regio's.)

Er is overigens een aparte route voor wie al langer oudste is. 

Hoe werkt het?

Digitaal leren bestaat uit casussen, inzichten, filmpjes, reflectievragen en links naar documenten en bronnen. Onderstaand filmpje geeft een beeld van hoe het werkt.

Waarom meedoen?

Onze regiocoördinatoren gaan graag met de oudsten in hun regio aan de slag. Een van hen, Wouter Bandstra (regio noord), vertelt waarom je mee zou moeten doen. 

Basismodules

De drie basismodules gaan in op het raadlidmaatschap in de breedte en bespreken zaken als functioneren als team, communicatie, gemeente zijn met alle generaties en netwerken. Allereerst voor nieuwe raadsleden, zodat ze goed beslagen ten ijs komen, maar ook boeiend voor ervaren oudsten om nog eens opnieuw aan het denken gezet te worden.

Standaard start de basistoerusting in september en eindigt in januari. De regiocoördinator kan jou informeren over een mogelijk alternatief startmoment.

Per basismodule (bestaand uit zes blokken) een digitale groepsuitwisseling van 1,5 uur. Persoonlijke voorbereiding via PC, tablet of smartphone: 30 – 60 minuten per blok.

Hieronder de globale inhoud van de drie modules.

Bekijk hier een uitgebreide overzichtstabel met de inhoud van alle onderdelen van de basismodules.

Taakmodules

Naast de basismodules worden er taakmodules aangeboden die raadsleden in hun specifieke taak ondersteunen: denk aan voorzitter en secretaris en aan raadsleden met een bepaalde portefeuille/taakveld.

Dit zijn de taakmodules die inmiddels beschikbaar zijn:

  • Voorzitter: over o.a. werkgeverschap, de gemeente meenemen in veranderingen en omgaan met spannende situaties.
  • Secretaris: over o.a. notuleren, ledenadministratie, communicatie, AVG en archiefbeheer.
  • Missie en pionieren: over o.a. leidinggeven, gastvrijheid, actief in je woonwijk en experimenteren.
  • Pastoraat: over o.a. soorten pastoraat, pastoraat delen in de raad en vergeving en verzoening.
  • Gebed: over o.a. het belang van bidden en verschillende gebedsvormen.
  • Verbindingspersoon: over o.a. externe netwerken en cirkels van verbondenheid.
  • Diaconaat: over o.a. breedte en grenzen, samenwerking en communicatie.
  • Samenkomst: over o.a. liturgie, sprekers en preek, muziek en aanbidding, technische en praktische zaken.
  • Zending: over o.a. visie op zending, 'next level zending' via partnerschappen en andere nieuwe manieren van zending bedrijven.

Iedere taakmodule bestaat uit ongeveer zes blokken, waarbij je per blok gemiddeld een half uur bezig bent. Terwijl de basismodules allerlei opdrachten bevatten, waarvan je sommige ook in kunt leveren bij je regiocoördinator, volg je de taakmodules individueel. Je leest informatie en wordt aangemoedigd en geïnspireerd om zelf over onderdelen van je taak na te denken. Wel is het bij elke module mogelijk om vragen te stellen of van gedachten te wisselen met een aangegeven contactpersoon. Alle modules zijn zo veel mogelijk op de praktijk gericht, zodat je concrete handvatten en wellicht nieuwe ideeën krijgt om je taak goed vorm te geven.

De module missie en pionieren zit overigens iets anders in elkaar. Wie deze module volgt wordt begeleid door Oeds Blok, onze adviseur gemeentestichting en pionieren, en wordt ook gevraagd een aantal opdrachten in te leveren.

Taakmodules waar nog aan gewerkt wordt zijn onder meer: penningmeester, jeugd, kinderwerk, samenkomsten, toerusting en communicatie.

Meedoen

Aan deelname door raadsleden van Unie-ABC-gemeenten zijn geen kosten verbonden. Aan deelnemers van buiten onze gemeenschap vragen we een eenmalige bijdrage van 150 euro in verband met de ontwikkel- en beheerkosten.

Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail en later een mail met toegang tot het Leerplatform. De regiocoördinator neemt contact met je op ter kennismaking en met informatie over de start en opzet van de leerroute.