Skip to main content

Raad

De (oudsten)raad van de gemeenten vormt over het algemeen een belangrijke doelgroep voor de diensten van Unie-ABC. Graag ondersteunen we hen bijvoorbeeld met informatie over ANBI, AVG, werkgeverschap van voorgangers, salarisadviezen, actuele situaties (zoals kerk en corona) en andere praktische zaken. Daarnaast willen we u stimuleren en faciliteren in de onderlinge relatie met gemeenten in uw (sub)regio. Uw regioco√∂rdinator helpt u hier graag bij en zal ook van tijd tot tijd laten horen wat we te bieden hebben. 

Leerplatform

Een bijzonder onderdeel van onze ondersteuning aan raadsleden is het Leerplatform. Dat een online programma dat onder meer basismodules aanbiedt voor nieuwe raadsleden en taakmodules voor raadsleden met een specifiek taakveld. U leest er hier meer over.