Skip to main content

Links en literatuur

www.kerklab.nl
•    alliantie voor kerkplanting, met diverse materialen en onderzoek, Kerklab netwerk is een netwerk van toerusters rond gemeentestichting in pionieren

www.urbanexpression.nl / www.urbanexpression.org.uk
•    ‘creatieve gemeentestichting in aandachtswijken van de stad’ (o.a. door baptisten)
•    er zijn contacten met Urban Expression in het Verenigd Koninkrijk waarin m.n. Engelse baptisten actief zijn

www.icpnetwork.nl
•    interculturele gemeentestichting

www.r3new.nl 

  • R3NEW helpt je met het opstarten en doorontwikkelen van een bloeiende wijkcommunity door middel van training, coaching en intervisie. 

www.nederlandzoekt.nl
•    ‘Nederland zoekt… droomt van een netwerk in Nederland van christelijke gemeenschappen, die actief betrokken zijn in de samenleving en die een ‘thuis’ bieden voor mensen onderweg’

www.lerenpionieren.nl
•    filmpjes en downloads over pioniersplekken en de pioniersreis, onder andere de kernthema's luisteren, liefhebben en dienen, geloven verkennen, kerkzijn ontdekken, leiderschap delen, bestendigen en doorgaan

www.incarnate-network.eu
•    ‘Creating European Baptist Churches; story-telling community, networking community, strategic community’
•    door de jaarlijkse ‘Gathering’ groeien waardevolle internationale contacten; meld je aan op de site voor de nieuwsbrief!

www.gemeindegruenden.de en www.freshexpressions.de 
•    ‘Forum für Gemeindegründung’; baptisten in Duitsland en 'fresh expressions' in Duitsland

www.freshexpressions.org.uk
•    nieuwe uitdrukkingen van kerk-zijn; m.n. door Anglicanen en Methodisten

http://redeemercitytocity.com
•    ‘love your city to life, helping leaders build gospel movements in cities, resources’
•    internationaal netwerk voor gemeentestichting in (grote) steden vanuit Redeemer Presbyterian Church, New York

www.anabaptistnetwork.com
•    ‘the Anabaptist Network is a loose-knit network of individuals and churches in Britain and Ireland interested in the insights of the Anabaptist tradition’
•    inspiratie vanuit de doperse traditie voor de vragen van vandaag; thema’s als gemeenschapsvorming, navolging van Jezus, doop, verzoening, vredestichten.

Umoja Nederland
•    Kerk met beide benen in de buurt