Skip to main content

Visie op gemeentestichting

 • Vanuit ons hart voor het volgen van Jezus Christus in onze tijd willen we in woorden en daden een getuige zijn van onze eigen hoop door het goede nieuws van Jezus. Om zowel ons leven als het evangelie te delen met diverse mensen in onze leefomgeving en cultuur moedigen wij experimenteren en creativiteit aan.
 • Wij geloven dat authentieke christelijke gemeenschappen met hulp van de Heilige Geest voortkomen uit de interactie tussen het goede nieuws van Jezus en de verschillende contexten waar we deel van uit maken.
 • Wij dragen zorg voor de basis van coaching en begeleiding van pioniers en geven in principe geen vergoeding voor salaris.
 • Het pionieren met nieuwe, missionaire vormen van kerk-zijn zal de komende jaren aangewakkerd worden vanuit de regio’s, gevoed en gesteund door landelijk beleid en visie. Ervaren pioniers worden toegerust om een mentor te kunnen zijn voor een pionier in hun regio.

Leerervaringen

Vanaf 2009 is onze visie op gemeentestichting en pionieren gegroeid door diverse leerervaringen. In de gespreksnotitie ‘Avontuur van geloof’ over gemeentestichting en pionieren uit 2018 worden leerervaringen benoemd die we graag delen.

1. Het is bemoedigend om het geloof en het verlangen te zien in initiatieven, die zijn opgekomen zowel vanuit gemeenten als vanuit gemeenteleden met verlangen en gaven voor pionieren.

2. Deze initiatieven werken vanuit diverse benaderingen met eigen accenten, waarbij elementen uit de diverse benaderingen elkaar raken.

 • het moeder-dochtermodel (Utrecht De Rank Leidsche Rijn en Rivierenland, Tiel)
 • gemeenschappen opkomend uit de plaatselijke context (incarnatie, Amersfoort Soesterkwartier, Arnhem De Geitenkamp, Den Haag Moerwijk, Rotterdam Oude Noorden, benadering Urban Expression)
 • oog voor het proces van discipelschap (Wageningen De Ontmoeting, Ede De Lunch, De Ontmoeting Amersfoort Randenbroek/Schuilenburg, benadering Nederland zoekt)
 • sociaal ondernemerschap (KenHem Community Ede)
 • nieuwe monastiek (Stadsklooster Arnhem).

3. Coaching en begeleiding van pioniers is noodzakelijk, zowel in een mentorgroep als een op een.

4. Het publiekelijk rugdekking geven aan pioniers en pionierende initiatieven is een belangrijke verantwoordelijkheid voor voorgangers en raden met het oog op vertrouwen en verbinding in Gods missie.

5. Het laten ontstaan van een vruchtbare wisselwerking tussen bestaande gemeente(n) en pionierend initiatief blijkt bewust aandacht te vragen, met name door het maken van heldere en realistische onderlinge afspraken over het contact.

In het boekje Avontuur van geloof (2016) worden door Harm Jut de volgende leerpunten voor bestaande gemeenten verwoord vanuit zes praktijkverhalen van gemeentestichting:

 • persoonlijke benadering in plaats van programma’s en activiteiten
 • echt contact met mensen door het leven te delen
 • echtheid in het zelf onderweg zijn met Jezus
 • kleinschalig
 • avontuurlijk inspringen op wat er gebeurt en op openingen die God geeft
 • kerkmuren overstijgend.

6. Op elke plek is het proces en de ondersteunende structuur voor gemeentestichting en pionieren maatwerk.

7. Op diverse plaatsen zien we dat de pionierende initiatieven na verloop van tijd meer gaan samenwerken met de plaatselijke bestaande kerken.

8. We zien kleinschalige, informele pionierende initiatieven ontstaan vanuit mensen die hart en gaven hebben voor missie: ‘frisse uitdrukkingen’ van de kerk of ‘zaadjes van het koninkrijk’.

Ontwikkelingen richting de toekomst

 1. We verwachten dat – naast gemeentestichting – er de komende jaren meer ‘frisse uitdrukkingen’ van kerk en ‘zaadjes van het koninkrijk’ zullen opkomen vanuit bestaande gemeenten.
 2. De interkerkelijke samenwerking plaatselijk tussen kerken rondom pionierende initiatieven zal toenemen.
 3. De ‘uitersten’ van vergrijsde, kleine gemeenten en jonge pionierende initiatieven raken elkaar en kunnen op mogelijk verrassende wijze op elkaar worden betrokken.
 4. Blijvende aandacht voor theologische reflectie vanuit een ontvankelijke houding is noodzakelijk voor een gezonde verdere ontwikkeling van pioniers en van de beweging van pionieren.

Graag trekken we op met u en jou in het ‘avontuur van geloof’ dat voor ons ligt!

Praktijkverhalen

Voor een indruk van het leven van deze visie enkele reflecties van Sake Stoppels, lector zingeving in nieuwe (geloofs)gemeenschappen Christelijke Hogeschool Ede in Avontuur van geloof naar aanleiding van zes praktijkverhalen van gemeentestichting.

‘De verhalen brengen ons in een andere wereld dan die van de klassieke kerk. Zo komen we bijvoorbeeld tot twee keer toe de kroeg tegen als plek waar plannen worden geboren en richting wordt gevonden. Wat me ook getroffen heeft, is de ruimte die deze pioniers hebben voor het vragen van advies en ondersteuning.’ (‘Met liefde en beleid’ in: Avontuur van geloof, p. 87)

‘Wat me ook trof was de grote en ook min of meer vanzelfsprekende plaats van het gebed in de beschreven initiatieven. Er is besef van afhankelijkheid, gevoed vanuit het vertrouwen dat er een God is die goede en begaanbare wegen wijst. Openheid voor de stem van God is een conditio sine qua non voor de kerk van nu.’ (‘Met liefde en beleid’ in: Avontuur van geloof, p. 93)

‘We zullen mensen de ruimte moeten geven toe te groeien naar vormen van gemeenschap die ze eigenlijk nooit hebben gekend en waar ze in eerste instantie ook huiverig tegenover staan.’ (‘Met liefde en beleid’ in: Avontuur van geloof, p. 96)

Avontuur van geloof!

Vanaf €12,99