Skip to main content

Pioniersplekken

Binnen de Unie van Baptistengemeenten en ABC gemeenten zijn diverse pioniersplekken ontstaan. Het is bemoedigend om het geloof en het verlangen te zien in deze initiatieven, die zijn opgekomen zowel vanuit plaatselijke gemeenten als vanuit gemeenteleden met verlangen en gaven voor pionieren.

De pioniersplekken werken vanuit diverse benaderingen met eigen accenten, waarbij elementen uit deze benaderingen elkaar raken:

  • het moeder-dochtermodel
  • gemeenschappen opkomend uit de plaatselijke context
  • informele initiatieven in straat of buurt
  • missiegroep
  • oog voor het proces van discipelschap
  • sociaal ondernemerschap
  • nieuwe monastiek.

Bijdragen?

Wilt u een project persoonlijk financieel steunen of als gemeente met een collecte of bijdrage dit werk mede mogelijk maken? Graag! U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL14TRIO0391015613 van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, onder vermelding van de naam van de pioniersplek (ANBI status waardoor uw giften aftrekbaar zijn van de belasting).

Overzicht