Skip to main content

Diensten

Diensten, kringen en pastoraat vormen in veel gemeenten de kern van gemeente-zijn. Daar ontmoeten we elkaar. Tegelijk leven er veel vragen over diensten, pastoraat en kringen. Hoe geven we vorm aan de dienst? Welke liederen zingen we? Hoe kunnen we in preken aansluiten bij het leven van alledag? Wat als de samenwerking tussen alle betrokkenen bij diensten niet lekker loopt? Help, ons kringenwerk loopt terug! Wat willen we eigenlijk met de kringen? Hoe trainen we ons bezoekersteam?

Graag gaan we met u in gesprek over diensten, pastoraat en kringen, we kunnen hierbij advies geven en toerusting in uw gemeente of regio aanbieden. Neem contact met ons op voor een gesprek. Wellicht kunnen we in uw gemeente een training van één of meerdere dagen of in de vorm van een workshop verzorgen. 

Neem voor meer contact op met uw regiocoördinator.