Skip to main content

Hoop, lef en trots?


Geschreven door Jaap Ketelaar

17 mei 2024
Geplaatst op 17 mei 2024

Na zes maanden onderhandelen ligt er in politiek Den Haag een hoofdlijnenakkoord op tafel, de vier winnende partijen van de afgelopen Tweede Kamerverkiezing zijn er uit. Op meerdere onderdelen is aangegeven welke koers we als land willen varen in de tijd die voor ons ligt. Dit alles onder de noemer: ‘Hoop, lef en trots’. Wat te denken? Er is blijdschap, uiteraard, bij die mensen die op de coalitiegenoten hebben gestemd en hun voorkeuren nu verwoord zien in concrete beleidsvoornemens. Er is teleurstelling en frustratie bij anderen die zich zorgen maken over hoe een en ander zich concreet zal uitwerken. Sommigen vragen zich cynisch al af of het er in Europees verband allemaal wel van kan komen en hoe lang het nieuwe kabinet überhaupt zal zitten.

En onder ons als christenen? De meningen zijn verdeeld, er is veel veranderd ten opzichte van vroeger. Niet alleen laten de laatste CBS-cijfers (van vandaag, 17 mei) zien dat de kerk vergrijst en ten opzichte van 10 jaar geleden nog eens 11 procent inlevert als het gaat om Nederlanders die zich tot een geloofsgemeenschap rekent (dat is nu 42% geworden). Ook qua politieke voorkeur zijn de panelen verschoven. De ‘christelijke’ partijen hebben vorig najaar qua zetelaantal een gezamenlijk dieptepunt bereikt. Wat gaat het allemaal worden in ons land? De sfeer en het vermogen om met elkaar in gesprek te zijn en blijven is er niet beter op geworden. In hoeverre beïnvloedt dit óns leven en ónze gemoedsgesteldheid? Door welk sentiment worden wij gedreven?

Lieve mensen, dit weekend is het Pinksterfeest! Door de liefde van de Vader en Jezus‘ verlossingswerk, hebben wij de Heilige Geest in ons hart mogen ontvangen toen we tot geloof kwamen. Door die Geest mogen wij een geest hebben van ‘kracht, liefde en bezonnenheid’ (2 Tim.1:7). Laten we in die geest staan en blijven bidden voor onze overheid, terwijl we het ten diepste van onze hemelse Koning en Zijn werk in ons verwachten. Gelukkig heeft Hij alles in Zijn hand, leidt ons naar Zijn raad en wil ons ‘geheel anders’ als we zijn, gebruiken in onze missionaire roeping als zoutend zout en lichtend licht. Heb een goed ‘feest van die Geest’, veel zegen!

Jaap Ketelaar is regio-coördinator bij Unie-ABC. 

Hoop, lef en trots?