Skip to main content

Voor elkaar bidden verbindt


Geschreven door Gerdien Karssen

23 januari 2024
Geplaatst op 23 januari 2024

Als medewerkers van Unie-ABC proberen we de aangesloten gemeenten op verschillende manieren te ondersteunen om elk op hun eigen plek getuige van Jezus Christus te zijn. Bij alles wat we te bieden hebben, is het allerbelangrijkste – maar niet het meest bekende – misschien wel: we bidden voor jullie!

Veel van het ‘zichtbare’ werk dat we bij Unie-ABC doen is min of meer praktisch van aard (al heeft veel werk ook een geestelijk aspect natuurlijk). Bij het Seminarium worden voorgangers opgeleid en bijgeschoold. De regiocoördinatoren verbinden gemeenten onderling en staan hen graag in allerlei concrete situaties bij met advies en bemiddeling. Met het Leerplatform rusten we raadsleden en andere gemeenteleden toe voor hun taak, en wie vragen heeft over jongerenwerk of pionieren kan daarvoor bij onze adviseurs terecht. Vanuit het ondersteunend bureau beantwoorden we uiteenlopende vragen vanuit gemeenten en adviseren we bijvoorbeeld op het gebied van administratieve verplichtingen, salarissen van voorgangers en relevante overheidszaken. Om maar wat zaken te noemen waar we ons mee bezig houden …

Elke werkdag

hands 2847508 640Maar weet je wat er elke werkdag om half elf ’s ochtends in ons Baptist House gebeurt? Dan leggen de aanwezige medewerkers en studenten hun praktische taken even neer en komen ze in de kerkzaal bij elkaar om te lezen uit Gods Woord en vervolgens in gebed te gaan. Op dinsdagochtend, wanneer weinig mensen op kantoor zijn, doen we dat tijdens een online bijeenkomst. Dan bidden we voor elkaar, voor de wereld, voor ons kerkgenootschap als geheel en voor de aangesloten gemeenten, voorgangers en raadsleden.

We realiseren ons maar al te goed dat al ‘onze’ gemeenten met hun eigen uitdagingen te maken hebben. Grote en kleine gemeenten, nieuwe en oude gemeenten, gemeenten in steden en gemeenten op het platteland – elk proberen ze op hun eigen manier en met hun eigen omstandigheden stand te houden in deze ontkerkelijkte samenleving, elkaar vast te houden en het getuigenis van Jezus te laten klinken op de plek waar ze gesteld zijn. Soms weten we van specifieke zorgen, zoals conflicten, ziekte van een voorganger, leegloop of iets dergelijks, of van specifieke ontwikkelingen als een beroepingsproces, toenadering tussen plaatselijke kerken of nieuwe visie op het betrekken van alle generaties bij het gemeente-zijn. Naast de praktische hulp die we hierin aanbieden, dragen we het allemaal op in gebed.

Deel je dank- en gebedspunten

En zoals het altijd gaat met bidden: je raakt meer en meer verbonden met het onderwerp waar je voor bidt. Herken je dat? In onze nieuwe Unie-ABC-app hebben we onder meer de groep ‘Bid en dank’. Wat zou het mooi zijn als we ons als gemeenten ook steeds meer gaan verbinden in het gebed voor elkaar. De tijden zijn vluchtig, mensen hebben overvolle agenda’s, gemeenten misschien óók: maar zou het niet op z’n minst haalbaar zijn om elkaar via dank- en gebedspunten beter te leren kennen en bij elkaars wel en wee betrokken te raken door alles samen voor Gods troon te brengen? En dan word je toch ook automatisch benieuwd hoe het verder gaat met die andere gemeente of hoe zij aanpakken waar je zelf ook tegenaan loopt?

cross 1261976 640Het is deze week interkerkelijk de ‘Week van gebed voor eenheid’. In veel steden en dorpen geven kerken hier niet ieder voor zich vorm aan, maar in gezamenlijke bijeenkomsten. Grappig, volgens mij kan dat ‘voor eenheid’ er op die manier wel af, want de eenheid wordt vanzelf bevorderd als we sámen gaan bidden tot die ene Vader. 

Gerdien Karssen is communicatiemedewerker bij Unie-ABC.

Voor elkaar bidden verbindt