Skip to main content

Overwegingen bij de start van een nieuw jaar


Geschreven door Robert Bezemer

19 januari 2024
Geplaatst op 19 januari 2024

Het is zover, in 2024 zijn we voor het eerst werkelijk één geloofsgemeenschap! Ik ben dankbaar voor het mooie fusiefeest in november, waarin we ook onze dankbaarheid naar God mochten uitspreken en -zingen. We kunnen weer meer vooruit en ‘naar buiten’ gaan kijken. Dan sta je ook weer stil bij de vraag 'Waartoe zijn wij op aarde?'

De weg naar de Vader wijzen

We mogen Jezus bekend maken in de wereld om ons heen, het is onze missie als zijn volgelingen. Maar regelmatig bekruipt me de vraag: wie is Hij eigenlijk? Ik ben tegen de kerst begonnen het boek van Henk Bakker 'Jezus: Reconstructie en Revisie' te herlezen. Daar leer ik (weer) veel van. Wat bij mij blijft hangen is dat we zo gemakkelijk een beeld van Jezus creëren en dan een beetje loskomen van Wie Hij was en zijn verkondiging toen Hij hier op aarde was. Hij was (en is) een jood en heeft ons van daaruit geleerd wat het betekent om te leven tot eer van God. Het Koninkrijk der hemelen begint dan hier op aarde door te breken.

Ik ben wel weer op het spoor gezet hoe belangrijk ons handelen in het ‘hier en nu’ is. We mogen natuurlijk met verlangen naar het ‘daar en straks’ uitkijken, maar hier en nu kunnen we het verschil maken – niet zozeer gericht op ons eigen behoud (dat kunnen wij niet bewerken), maar vooral op goed doen voor anderen en hun de weg naar de Vader wijzen. Met andere woorden: Jezus’ geboden onderhouden, in het bijzonder het grote dubbele liefdesgebod, dat zo diep verankerd is in het Joodse denken (‘aan deze twee hangt heel de wet, en de profeten’, Matt. 22:36-40). Goed, dat zijn zo wat bespiegelingen bij de start van een nieuw jaar.

Handen uit de mouwen

In de Unie-ABC-app en op de site hebt u kunnen lezen dat we in 2023 voor ruim 2 ton zendings- en noodhulpprojecten hebben ondersteund. Ook in 2024 zijn er 'Projecten van Hoop', die ik van harte aanbeveel. Dat is ook wat ‘goed doen’ betekent: handen uit de mouwen, onze broeders en zusters ver weg (en via hen ook anderen!) helpen, bemoedigen en zo het evangelie alle ruimte geven. Dat is zó nodig in een wereld waarin oorlog en lijden de overhand lijken te hebben! Mede daarom ben ik zo blij met iedere gemeente die onze geloofsgemeenschap komt versterken: samen kunnen we veel meer betekenen dan als gemeenten apart, ver weg, maar ook dichtbij. Daar wil ik in het Unie-ABC-bestuur dit jaar graag mijn schouders onder blijven zetten.

Robert Bezemer is voorzitter van het Unie-ABC-bestuur

Overwegingen bij de start van een nieuw jaar