Skip to main content

Politiek getinte woorden van de maagd Maria


Geschreven door Jan Wolsheimer

09 december 2023
Geplaatst op 09 december 2023

Als directeur van een zendingsorganisatie kom ik veel in aanraking met onrecht. Soms door mijn reizen, maar meer nog door de zendelingen die hun verhalen vertellen van armoede, uitbuiting, mensen zonder status, vrouwen die geprostitueerd worden of ander ondraagbaar leed. Soms verzucht ik met Gerard Reve: “Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?”. En ik bedoel dat niet spottend, maar klagend verlangend. 

Zondag spreek ik over het tweede deel van de lofzang van Maria, het Magnificat. Woorden waar ik de diepgang de afgelopen weken van geproefd heb. Politiek getinte woorden van de maagd Maria over de omwentelingen die de komst van Jezus met zich meebrengen. Lees ze maar eens na. Ik werd er enorm door bemoedigd. 

Geen politiek pamflet, geen economisch model noch enige kabinetsformatie gaat ons bevrijden van het onrecht. Het is louter door de persoon van Jezus Christus dat ons leven en dat van anderen wordt veranderd. Geen andere naam. Dat moedigt mij aan om met alle energie die in mij is te werken aan de verspreiding van het evangelie. In mijn straat, mijn stad, mijn land en de wereld. 

Lesslie Newbigin, zendeling en predikant van de Schotse kerk die 40 jaar in India werkte, schreef ooit scherp: 

“Het evangelie is de waarheid en daarom is het waar voor alle mensen. Jezus is niet alleen mijn Verlosser, Hij is de Heer van alle dingen, de oorzaak en hoeksteen van het universum. Als ik dat geloof, dan is het getuigen daarvan de kern van het bestaan. Als ik denk dat ik het voor mezelf kan houden, dan geloof ik het niet echt. Zending is geen extraatje; het is de lakmoesproef of de kerk wel of niet in het evangelie gelooft”.

Helpt u mee om dat evangelie te verspreiden? 

Jan Wolsheimer is directeur van onze partner CAMA Zending

Politiek getinte woorden van de maagd Maria