Skip to main content

Een vol hoofd


Geschreven door Jan Wolsheimer

17 oktober 2023
Geplaatst op 17 oktober 2023

Mijn hoofd zit vol met de oorlog in Israël/Gaza. Te vol als ik eerlijk ben. Er zijn 27 Internationale CAMA werkers in Israël en de Palestijnse gebieden waarvan 7 Nederlanders. Dagelijks heb ik contact met werkers aan beide zijden van de oorlog maar ook met werkers in buurlanden waar de spanning enorm is opgelopen.

Het is afschuwelijk om te horen over de misdadige terroristische aanslagen van Hamas. Vanzelfsprekend veroordelen we deze laffe daad met alles wat in ons is, laat daar geen onduidelijkheid over bestaan! Tegelijkertijd hoor ik de angstige stemmen van Palestijnse christenen in Gaza en op de Westbank. Mensen die als ratten in de val zitten en het uitschreeuwen naar…de God van Israël. Ik heb serieus moeite met die dubbele gevoelens. Dus ook mijn stem roept uit naar de God van Abraham, Isaäk en Jakob. Onze enige houvast.

Als directeur van een zendingsorganisatie moet ik beslissingen nemen over de mogelijke repatriatie van onze werkers. Dat doe ik in overleg met de lokale veldleider en de zendelingen zelf. Dat zijn inspannende gesprekken waarin ieder zo zijn eigen belang heeft. Als zendingsorganisatie wil je het beste voor je werkers, maar ik ontdekte al snel dat dit niet persé repatriatie is, want de werkers zelf kunnen nu enorm goed werk doen in het gebied waar zij wonen. Onze werkers willen het land helemaal niet verlaten! Dat ontroert me.

Het echtpaar dat in de Negev woont leidt een kleine gemeente van doorgaans jonge gelovigen. Deze mensen zijn aangeslagen, verdrietig en in grote verwarring. “Waar is God!” wordt er geroepen. Iedere pastor beseft dat dit geen geschikt moment is om de eigen veiligheid te zoeken, maar om standvastig op de plek te blijven waar God je heeft geplaatst om zo’n jonge gemeenschap van gelovigen te ondersteunen. En dat doen ze! Ik hoor zoveel ontroerende verhalen, zoveel troost die gebracht wordt, zoveel gebed en medeleven dat mijn hart er warm van wordt.

Je geloof uitdragen onder deze omstandigheden is een geweldig getuigenis. Deze diepe overtuiging geeft me hoop voor de kerk van Jezus Christus. Als de omstandigheden zwaar worden en zelfs ons eigen leven in gevaar komt, zal de gezapigheid als vanzelf van ons afvallen. Niet ter zake doende gesprekken of zelfs conflicten smelten als sneeuw voor de zon. Ze doen er niet meer toe. Het enige wat telt is de vrede van Christus in het midden van het razende, angstige geweld.

Ik moet denken aan Sadrach, Mesach en Abednego of misschien moet ik hun Hebreeuwse namen gebruiken: Chananja, Misaël en Azarja. Ze weigerden te buigen voor het beeld van koning Nebukadnezar en als straf werden ze in een hoog opgestookte oven geworpen. Maar God beschermde deze trouwe volgelingen op zo’n wonderlijke wijze dat zelfs hun kleding niet verbrand rook.

Dát is de God die we dienen. Laten we onze angst en onrust in Zijn handen leggen en de werken van het licht doen waar we ons ook bevinden, opdat Zijn naam zal worden geprezen tot in eeuwigheid!

Jan Wolsheimer is directeur van onze partner CAMA Zending.

Een vol hoofd