Skip to main content

Israël en Gaza


Geschreven door Peter Stoter

12 oktober 2023
Geplaatst op 12 oktober 2023

Wat een heftige week is dit voor de mensen in Israël en Gaza. Eerst de afschuwelijke - ISIS-stijl - aanval van Hamas op onschuldige mensen in Israël. Zoveel doden en meer dan honderd gegijzelden. En daarna de te verwachten wraak van Israël op Hamas waarbij opnieuw veel onschuldige doden vallen en het einde is nog niet inzicht. Wat een uitzichtloze situatie.

Van alle kanten, op tv en internet, worden discussies gevoerd over wie er fout is en waarom. Iedereen lijkt er een mening over te hebben. Ook velen van ons in Unie-ABC-gemeenten zijn zeer bewogen met wat daar gebeurt. Daarbij speelt een grote rol dat wij ons verbonden weten met het Joodse volk, Gods volk, omdat het christelijk geloof in Jezus Christus voortkwam uit het Jodendom. Het volk is als onze oudere broer.

Daarnaast speelt onze Europese geschiedenis van de Holocaust een belangrijke rol. Na alle leed van die tijd gunnen wij het Joodse volk een veilige plek in het land dat God hen in Abraham heeft beloofd en waar zij vanaf 1948 op wonderlijke wijze een eigen staat hebben gekregen.

Liefhebben

Naast Gods belofte over het land kennen we ook Zijn opdracht om om te zien naar weduwen, wezen en vreemdelingen. Met andere woorden: naar kwetsbare mensen. Om anderen lief te hebben als jezelf. Dat geldt natuurlijk ook voor Palestijnse mensen.

En hier wringt het. Want ook deze mensen gunnen wij een veilige plek, perspectief en het goede van God. Maar beide kanten lijken menselijkerwijs niet of nauwelijks samen te gaan. Hoe moeten wij als christenen ons hiertoe verhouden?

Bijbelse principes

Jan Wolsheimer, de directeur van onze partner CAMA Zending, noemde in zijn nieuwsbrief een aantal Bijbelse principes. Ik mag er een paar hier aanhalen die kunnen helpen in ons denken, spreken en handelen.

1. Liefde en vergeving:

Centraal in het christendom staat het gebod om elkaar lief te hebben. Dit strekt zich zelfs uit tot degenen die als vijanden worden gezien. Christenen worden aangemoedigd om te vergeven, zoals zijzelf vergeven zijn.

2. Vrede stichten:

Jezus zei: "Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden" (Mattheüs 5:9). Christenen worden opgeroepen actief vrede na te streven, te werken aan verzoening en harmonie te bevorderen.

3. Geen wraak:

Christenen worden aangemoedigd de andere wang toe te keren en geen wraak te zoeken. In plaats daarvan moeten ze reageren op agressie met liefde en geduld.

4. Gebed en zoeken van Gods wil:

Christenen leren om Gods leiding te zoeken door middel van gebed, vooral in tijden van conflict. Dit omvat het vragen om wijsheid, onderscheidingsvermogen en begrip om moeilijke situaties te doorstaan.

5. Vertrouwen op Gods soevereiniteit:

Christenen geloven in de soevereiniteit van God en dat Hij uiteindelijk de controle heeft. Dit geloof kan troost en perspectief bieden tijdens conflicten.

Gebedspunten

  • Bid met Psalm 122 voor de vrede van Jeruzalem.
  • Bid voor de mensen van CAMA Zending in Israël en de Palestijnse gebieden.
  • Bid voor de gegijzelden, de nabestaanden, de leiders, de soldaten, de terroristen; dat liefde en barmhartigheid mogen winnen van dood en geweld. 
  • Blijf ook bidden voor onze Armeense en Oekraïense broers en zussen.

Peter Stoter is Algemeen Secretaris van Unie-ABC.

Israël en Gaza