Skip to main content

Een andersoortige organisatie


Geschreven door Natanja Corsèl

25 augustus 2023
Geplaatst op 25 augustus 2023

Het is inmiddels al een tijdje geleden dat ik voor het eerst in gesprek was met Peter Stoter (algemeen secretaris) en Marijn Vlasblom (seminarium), voor mijn tweede sollicitatiegesprek bij Unie-ABC. Blijkbaar was het gesprek goed genoeg, want sinds 1 november mag ik mij de “officemanager” van Unie-ABC noemen. Een ontzettend leuke, leerzame en veelzijdige baan waarbij ik het kerkgenootschap en alle betrokken afdelingen steeds beter leer kennen.

Eén van de vragen uit het gesprek die mij erg is bijgebleven was de vraag of ik mijn plek zou kunnen vinden en zou kunnen werken binnen een “andersoortige organisatie” zoals Unie-ABC. Op dat moment was mij niet direct duidelijk wat er bedoeld werd met deze andersoortigheid en Peter en Marijn waren zo vriendelijk dat toe te lichten. Vanuit mijn herinnering kwam het hierop neer:

“We werken voor de gemeenten, vanuit de liefde voor God en Zijn gemeente. We bidden met en voor elkaar en voor de gemeenschap, zijn met elkaar verbonden. Alle onderdelen van de organisatie zijn op verschillende wijzen met elkaar verbonden en dienen samen het éne doel; ondersteuning, opbouw en verbinding van de plaatselijke gemeenten.”

Niet precies wetend hoe het uit zou pakken, sprak het mij erg aan. Liefde voor God en Zijn Gemeente (lokaal, landelijk en wereldwijd) was voor mij één van de drijfveren geweest om überhaupt te solliciteren. Los van natuurlijk het perfect passende profiel…

Ik ben inmiddels zo’n negen maanden aan het werk binnen Unie-ABC en kan het beeld van de andersoortige organisatie alleen maar bevestigen. Wekelijks bidden we met elkaar. Op dinsdag bidt het kantoorpersoneel, samen met de Regiocoördinatoren via Teams online voor elkaar, voor de lokale gemeenten, het Seminarium, de landelijke en internationale gemeenschap en alle zaken die spelen binnen en soms ook buiten onze geloofsgemeenschap. Op vrijdag doen we dit vaak nog eens over. Dan lezen, zingen en bidden we samen op het kantoor, met ook de aanwezigen vanuit het Seminarium en IBTS. Ook de bestuursvergaderingen worden geopend met gebed en een korte overdenking.

Deze momenten zijn, denk ik. slechts exemplarisch voor de gerichtheid die binnen de organisatie geldt. Zowel binnen het bestuur, seminarium, kantoorpersoneel alsook de betrokken vrijwilligers en bijvoorbeeld de commissie van beroepbaarstelling, proef je de gedeelde passie. In de goede tijden zijn we Hem dankbaar en in moeilijkere tijden weten we ons afhankelijk van onze Heer. En dit werkt door. In de onderlinge sfeer, werkverhoudingen, betrokkenheid, openheid en kwetsbaarheid naar elkaar, contacten met gemeenten, oudsten en voorgangers.

Hoe bijzonder is het om zo als organisatie anders te zijn. Om ook hierin de visie “Laat het Licht zien” ook daadwerkelijk uit te mogen dragen.

Om dus nog even terug te komen op de vraag of zo een andersoortige organisatie bij mij past?

Ik zou niet anders willen!

Door Natanja Corsèl, officemanager bij Unie-ABC. 

Een andersoortige organisatie