Skip to main content

De dag van de arbeiders


Geschreven door Jan Wolsheimer

02 mei 2023
Geplaatst op 02 mei 2023

Op 10 oktober 2010 (10-10-2010) preekte ik over het thema: "God zoekt boeren" op basis van Lucas 10 vers 2 waar de Here Jezus zegt: "De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders; vraag dus de eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen". Ik sprak met onze gemeente en met mijn gezin af om een jaar lang om 2 minuten over 10 (Lucas10:2) te bidden voor werkers.

Het jaar wat volgde was boeiend. Mijn horloge piepte elke dag om 2 minuten over 10 en waar ik ook was, ik bad voor werkers in de oogst. Soms middenin een vergadering waar ik uitlegde wat ik deed en waar ik vroeg of ik een kort gebed mocht uitspreken, soms in de auto met ons gezin en dan bad één van onze kinderen. Het was een mooi jaar, maar ik zag geen enkele werker komen. Toch veranderde er iets in mij: God liet mij in dat jaar de oogst zien!

Tot op de dag van vandaag heb ik die ogen voor de oogst. Ik ben dankbaar voor dat cadeau, maar als ik eerlijk ben maakt het me ook vaak verdrietig en teneergeslagen. Want net als de Heer zelf zie ik dat er veel te weinig werkers zijn, én dat de aanwezige werkers soms overwerkt beginnen te raken.

Afgelopen week werd bekend dat in het jaar 2030 40% van de huidige predikanten binnen de Protestantse Kerk zal zijn uitgestroomd. De instroom is zo klein dat men zich moet bezinnen om predikanten aan te stellen over grotere gebieden. Het aantal werkers neemt snel af.

Het was in dezelfde week dat ik een overzicht maakte van de staat van het christendom in alle continenten. Met name de cijfers in Azië en Noord-Afrika deden me beseffen dat er een geweldige oogst ligt te wachten maar dat er nog steeds te weinig werkers zijn. Naar schatting hebben meer dan 3 miljard mensen op deze aarde niet of nauwelijks toegang tot het evangelie. Dat is een kolossaal aantal.

Op 6 april jl. stond er een interview met Nicky Gumbel, de geestelijk vader van de Alpha Cursus, in het Nederlands Dagblad. Hij zegt daar: “Er is veel onrecht in de wereld: armoede, vermijdbare ziekten, racisme. Dat raakt me. De kerk moet dat onrecht bestrijden, want dat hoort bij het Koninkrijk. Maar het grootste onrecht is als je nooit de kans hebt gehad om over Jezus te horen. En de grootste daad van liefde is aan mensen vertellen dat God van hen houdt, dat hun leven een doel heeft en dat er een gemeenschap is waarvan ze deel kunnen uitmaken”.

Het is vandaag 1 mei, de dag van de arbeid. Laten we daar dit jaar eens de dag van de arbeiders van maken en hartstochtelijk bidden voor werkers in de oogst.

Deze blog is geschreven door Jan Wolsheimer. Jan is directeur bij CAMA Zending, partnerorganisatie van Unie-ABC. 

De dag van de arbeiders