Skip to main content

Kerstboodschap


Geschreven door Peter Stoter

19 december 2022
Geplaatst op 19 december 2022

Beste broeders en zusters,

December is de maand van terugkijken en vooruitkijken. Zowel persoonlijk als voor onze geloofsgemeenschap. Voor mij vallen die twee deels samen.

Het is een jaar geleden dat ik gestart ben als uw Algemeen Secretaris. Een boeiende en zeer gevarieerde job. Met hoogtepunten in de ontmoetingen op ALV, regio-ontmoetingen, leidersconferentie en studiedagen. Bij feestelijke inzegeningen, toetredingen en diplomeringen. Maar ook moeilijke momenten, bij ziekte van collega’s en voorgangers, het opheffen van de BG Den Haag en het vertrek van één Unie- en vier ABC-gemeenten uit onze geloofsgemeenschap.

In dat alles blijven wij belijden dat Jezus Christus Heer is van de gemeente. Zijn komst gedenken wij en op Hem blijft ons oog gericht. Hij is het Licht van de wereld en ook ons Licht.

Dat geeft energie en zin in het komende jaar. De wederkomst is weer een jaar dichterbij gekomen en tot die tijd mogen we in gebed bijzondere dingen verwachten.

Zo hoop ik zelf dat wij in 2023 de fusie van Unie en ABC mogen afronden, dat wij elkaar vasthouden en zelfs nieuwe gemeenten mogen begroeten in ons midden, dat onze (nieuwe) studenten een bijzonder en leerzaam jaar tegemoet gaan, dat we samen verder mogen investeren in gezonde gemeenten tot eer van God. We bidden dat God een bijzonder werk in ons land, in onze gemeenschap wil doen.
We hopen op vrede in Oekraïne, Jemen, Syrië, Eritrea en zo veel andere plaatsen in deze wereld. We bidden om vrijheid voor onze broers en zussen in Noord-Korea, Afghanistan, China en Somalië.

We bemoedigen en ondersteunen onze voorgangers en oudsten.
We zien uit naar gerechtigheid, geloof, onderlinge liefde in Nederland.
Dat het Licht van Jezus werkelijk mag doorbreken in onze harten, onze gemeenten en de wereld waarin wij leven. Dat gaat eenmaal ten volle gebeuren, want dat heeft Hij beloofd!

Gezegende dagen toegewenst.

Peter Stoter
Algemeen Secretaris

Kerstboodschap