Skip to main content

Bouwer én deelnemer van het Leerplatform


Geschreven door Ingrid de Vries

17 november 2022
Geplaatst op 17 november 2022

Naast mijn werk in de financiële administratie voor Unie-ABC, ben ik sinds 2020 gemiddeld een halve dag in de week bezig met het Digitale Leerplatform dat we als Unie-ABC hebben ontwikkeld om leidinggevenden in de gemeenten toe te rusten. Als bouwer en beheerder van het systeem, om precies te zijn.

Dat houdt in dat ik de door onze medewerkers aangeleverde teksten omzet naar een diaserie met blokjes tekst, aangevuld met afbeeldingen, filmpjes, schema’s, linkjes naar meer tekstinhoud en verwerkingsopdrachten. Tevens zorg ik voor de toegang van deelnemers in de juiste modules. Het leuke van dit werk vind ik dat ik hierdoor ook veel contact heb (via de mail) met mensen uit het hele land en met de regiocoördinatoren van Unie-ABC.

Stuurgroeplid

In mijn eigen gemeente, Baptistengemeente Siloam in Ede, ben ik onderdeel van de stuurgroep. Een aantal mensen zijn nieuw in deze functie en wilden wel wat toerusting ontvangen en dat gold voor mezelf ook. Samen zijn we in oktober met een groepje van drie personen begonnen met het volgen van de Basismodules. Ik bekijk ons Leerplatform nu dus ook eens van de andere kant!

DigitaalLeerplatformWe zijn als groepje gestart op een zonnige oktoberdag in mijn tuin onder het genot van een kopje thee, samen met Ronald van den Oever, onze regiocoördinator. We hebben gepraat over onze rol als stuurgroeplid en wat we zouden willen leren. Bijvoorbeeld hoe je om moet gaan met de verschillende wensen vanuit de gemeente, hoe je jeugd betrokken houdt en hoe je meer missionair kunt zijn. En wat is je rol als stuurgroeplid hierin? Ook hebben we concrete afspraken gemaakt, namelijk per maand een module doornemen (er zijn er drie: A, B en C) en na iedere maand samen eten. Tijdens dat eten bespreken we dan wat we geleerd hebben in die module. Zo combineren we het nuttige met het aangename.

De leercirkel

Wat we vanuit module A vooral hebben meegenomen is het toepassen van de leercirkel bij besluitvorming in de stuurgroep en in werkgroepen. Bij de leercirkel ga je vanuit de ervaring onderzoek doen, daarop reflecteer je en vervolgens ga je pas handelen. We gingen ons afvragen of we bij bepaalde processen in onze gemeente misschien te kort bezig zijn geweest met onderzoek doen en reflecteren, en te snel tot handelen overgingen. Dit willen we meenemen naar de stuurgroep om in het vervolg meer vanuit die leercirkel te denken, hoewel het ook niet krampachtig hoeft natuurlijk.

Momenteel zijn we bezig om module B door te nemen, eind november hebben we weer een gezellig etentje waarbij we onze bevindingen daaruit met elkaar gaan delen. Proost!

Enthousiast

Alhoewel ik als bouwer alle teksten al vaker gelezen heb, merk ik dat ik als deelnemer heel anders lees, vanuit de bril van stuurgroeplid, steeds zoekend naar wat ik hieruit kan leren voor de praktijk. Het maakt me enthousiast voor mijn taak, ik krijg er meer inzichten door en ideeën over hoe we iets kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld in module B3 over jeugd, hoe we belangrijk het is om hen ruimte te geven in de gemeente, hen te vragen naar hun visie op gemeente-zijn en te zorgen dat ze gezien worden.

Het volgen van de Basismodules kost niet echt veel tijd, een halfuur tot een uur per week, afhankelijk van hoelang je erover wilt doen, en op je eigen tijd, plus af en toe een gezellig deelmoment samen. En het levert juist wat op voor je werk in de gemeente.

Ik hoop dat jij als raadslid of taakveldhouder ook het Leerplatform gaat volgen, liefst samen met anderen (uit je eigen gemeente of uit je regio) zodat ook jij inspiratie, toerusting en ideeën mag krijgen voor je werk in de gemeente! Gods zegen daarbij!

Ingrid de Vries is bij Unie-ABC verantwoordelijk voor de financiële administratie en het beheer van het Digitaal Leerplatform

  • Kijk hier voor meer informatie en gratis aanmelden
Bouwer én deelnemer van het Leerplatform