Skip to main content

Het verhaal van vrouwen in de kerk


Geschreven door Ingeborg Janssen-te Loo

11 oktober 2019
Geplaatst op 11 oktober 2019

Daar zit je dan hartje zomer met 120 mensen in een grote zaal te praten over de plek van vrouwen in de kerk vanuit het thema Together: Re-imagining, Re-reading herstory in the church. Drie dagen vol inspiratie en gesprek, mensen met verschillende visies samen in gesprek. Ik was deze zomer naar de BICTE ( Internationale Baptisten Conferentie over Theologische Educatie).  Een van de lezingen die mij het meest aansprak was die van Valerie Duval-Poujol, Bijbelwetenschapper uit Frankrijk over hoe bijbelvertalingen de betrokkenheid van vrouwen in kerk en maatschappij hebben beïnvloed.

Vertalen is een hele kunst!

Vertalen is een hele kunst en onbewust worden er woorden gebruikt die opkomen uit de cultuur en tijd van vertalers. Lang waren de vertalers alleen mannen en heeft de mannelijke blik het vertalen beïnvloed. We realiseren ons vaak te weinig dat we een vertaling van de Bijbel lezen, inspirerende vertalingen, maar met alle respect voor alle vertaalteams, toch ook een interpretatie van wat er in de oorspronkelijke tekst staat. De Bijbel lezen met mensen uit veel verschillende culturen maakt dat nog eens extra duidelijk.

Een van de voorbeelden is de vertaling uit Genesis 2 vers 18: ‘ezer kenegdo’, ‘een helper die bij hem past’. Is de vrouw daarmee helper van de man? Het woord ‘ezer’ wordt op andere plekken vertaald als ‘redder’, vaak gaat het dan over God als Redder! Dan ontstaat een heel ander perspectief! Kenegdo is iemand die een tegenover is, iemand die op gelijke voet met de ander communiceert!

In het Nieuwe Testament zijn er andere voorbeelden. Een aantal teksten spreken over anthropos en dat kan op verschillende manieren opgevat worden, zowel ‘man’ als ‘mens’, de Grieken wisten precies of er man of mens gebruikt moest worden. In de meeste huidige vertalingen wordt ‘man’ gebruikt. En daar gebeurt dan iets als we dit in de kerk lezen.

Valerie deed een pleidooi om aandacht te geven aan het goed nadenken over woordkeuzes bij het vertalen. Wij zijn geen vertalers, wel lezers. Dus een tip om juist bij deze teksten die naar ongelijkheid kunnen wijzen, goed te kijken wat er in de bron staat en meerdere vertalingen naast elkaar te lezen.

Resolutie over herkennen en bevestigen van de roeping van vrouwen in de kerk

Een paar dagen later werd op de Council van de Baptisten Wereld Alliantie (BWA) een resolutie aangenomen met (deels) de volgende tekst: we roepen Baptisten over de hele wereld op om ZICHZELF OPENEN voor de Heilige Geest om gesprek te inspireren en verandering in persoonlijke levens en gemeenschappen te veroorzaken om zo de door God gegeven roeping van vrouwen in dienst van de kerk te bevestigen, zodat haar verhalen de juiste plek in het wijdere verhaal van het Lichaam van Christus in de wereld kunnen krijgen.

LEREN om taal gebruiken die bevestigend is voor zowel mannen als vrouwen in diensten, communicatie en publicaties, inclusief Bijbelvertalingen. Bewust WERKEN om gelijkwaardige ruimte voor vrouwen in alle leiderschapsrollen in de kerk, conventies en Unies te creëren binnen de BWA gemeenschap.

Ingeborg Janssen (1966) werkt sinds 2008 bij de Unie in het begeleiden van gemeenten. Op dit moment is zij docent gemeentepraktijken,  en coördineert zij Permanente Educatie van voorgangers en het netwerk van interim-voorgangers. Daarnaast is zij voorzitter van de Missie en Evangelisatie werkgroep van de Europese Baptisten Federatie. Ingeborg werkt daarnaast bij het International Baptist Study Centre (IBTS Centre) waar zijn een internationaal Leer Netwerk opzet en coördineert. Ingeborg woont met haar man in Stadsklooster Arnhem, een leefgemeenschap met een ritme van gebed en nadruk op gastvrijheid.

Ingeborg Janssen rondt binnenkort de opleiding Geestelijke Begeleiding af en hoopt dat dit vruchtbaar kan zijn in het begeleiden van gemeenten en voorgangers.

Het verhaal van vrouwen in de kerk