Skip to main content

Rugdekking


Geschreven door Oeds Blok

21 november 2018
Geplaatst op 21 november 2018

Tijdens de Algemene Vergadering van 9 november werd er onder andere gestemd over het blijven investeren van geld uit de structurele begroting voor een coördinator en coach gemeentestichting/pionieren voor twee dagen per week, als onderdeel van een nieuw te vormen staf regiocoördinatoren. Dit voorstel werd unaniem aangenomen. Bij de stemming waren er alleen maar groene briefjes te zien! Dit raakte mij. 

Deze keuze gaat over visie voor pionieren en… het ging ook over mijn werk als coördinator en coach gemeentestichting. Ik ben in mijn vrije tijd zelf als pionier actief aan de rand van de kerk, in contact met mensen die ver af staan van geloof en kerk. Ik coach pioniers voor wie dit ook geldt. Het pionierende pad dat wij gaan is vaak zoeken en experimenteren in een avontuur van geloof. Dan is het hartverwarmend te merken dat je wordt gedragen door de gemeenschap van de Unie. Het voelt voor mij als rugdekking.

Tijdens de Algemene Vergadering konden mensen ook stemmen over stellingen. Een van de stellingen was: ‘Het lukt ons goed om mensen met de gave van pionieren op te merken in de gemeenten.’ 26 mensen kozen ‘Nee’, 7 ‘Ze melden zichzelf wel’, 7 ‘Ja, maar ze zijn er gewoon niet’ en 6 ‘Ja’. (zie foto) Er valt dus nog heel wat te winnen om de gave van pionieren binnen de gemeenten te herkennen.

Pionieren AV

The gift of not fitting in

Jonny Baker uit Engeland noemt de gave van pionieren ‘the gift of not fitting in’ (de gave van niet passen in het bestaande). Soms ontmoet je mensen in de gemeente die ideeën hebben voor hoe het anders kan. Ze kunnen worden ervaren als ‘lastig’ omdat ze niet passen in de gewone gang van zaken. Ook de betrokken personen kunnen zichzelf als ‘probleem’ gaan zien. Kun je dan samen tot een proces van onderscheiding komen of God hier mogelijk aanwezig is met ‘the gift of not fitting in’ en wat dat zou betekenen?

Als deze gave wordt onderkend, ligt er een belangrijke taak voor de leiding van de gemeente om vertrouwen te geven. Jonny Baker spreekt in dit kader over ‘authority dissenters’: gezagsdragers die in de gemeenschap openlijk rugdekking geven aan pioniers om af te wijken van wat als normaal wordt ervaren.

Concurrentie?

Een mooi voorbeeld hiervan is het proces in Brunssum-Centrum met Jacqueline Huth en de rol van voorganger Erry Fokkert hierin. Hij vertelt: ‘In het begin is het initiatief van Jacqueline (zie www.sjoelplaats.nl) hier en daar met argwaan begroet: ‘Wordt dit geen concurrent van de gemeente?’ Daar is aandacht voor nodig: uitleggen dat het gaat om de uitbreiding van Gods koninkrijk en niet om concurrentie.’ Jacqueline is ingezegend als gemeentestichter, om te beseffen dat er rugdekking is van de gemeenschap en ten diepste rugdekking van God de Vader, Jezus onze Heer en de Heilige Geest.

Vier tips

Tot slot vier tips voor het samen optrekken van mensen met de gave van pionieren en degenen die leiding geven in de gemeente.

  1. Durf als pionier kwetsbaar te zijn door je visie voluit te delen, in het besef dat niet iedereen het meteen zal begrijpen.
  2. Houd naar elkaar een grondhouding van vertrouwen. ‘Aanvaard elkaar ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.’ (Romeinen 15:7)
  3. Durf elkaar vanuit deze grondhouding te bevragen als ‘kritische vrienden’. Vriendschap zonder kritiek kan schadelijk zijn. Kritiek zonder invoelingsvermogen en bemoediging is vernietigend. (Stuart Murray)
  4. Maak praktische afspraken over wat je van elkaar verwacht en houd je daaraan.

Mijn wens is dat we samen de moed hebben om de gave van pionieren in beweging te houden. In het vertrouwen dat, te midden van alle risico’s en onzekerheden, de Pionier van ons geloof (Hebreeën 12:2) onze rugdekking is. Rugdekking van elkaar en van de Heer is geen luxe, het is noodzakelijk binnen één Lichaam, met één Heer en één missie.

Oeds Blok (1970) is binnen MGO coördinator gemeentestichting en pionieren. Hij was 14 jaar voorganger van de Baptistengemeente Amersfoort en experimenteert sinds 2012 met een buurtkerk in de Amersfoortse volkswijk Soesterkwartier. Oeds coacht pioniers binnen de Unie van Baptistengemeenten en het netwerk Urban Expression. Aan het Seminarium kom je hem tegen als docent pionierend leiderschap. Aan de Evangelisch Theologische Faculteit in Leuven geeft hij het vak gemeenteopbouw. Oeds is gediplomeerd coach en werkt ook vanuit zijn eigen bedrijf Oeds Blok coaching, leiderschap & innovatie en voor het mede door hem opgerichte Instituut voor Undefended Leadership.

Rugdekking