Skip to main content

Samenwerken voor het Evangelie


Geschreven door Albrecht Boerrigter

15 februari 2018
Geplaatst op 15 februari 2018

Deze week ontmoetten Ingeborg Janssen en ik een medewerker van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). We spraken met elkaar over het thema: ‘kleiner wordende en stervende gemeenten’. Dat laatste bijvoeglijke naamwoord stuit een beetje tegen de borst, omdat alles in ons zich tegen dat sterven verzet: er is immers hoop in de christelijke gemeente!

De PKN denkt na over gemeenten die niet meer de slagkracht hebben om zelfstandig hun gebouw te beheren of bestuurlijk de gemeente draaiende te houden. Ook in onze kring zijn er gemeenten die zich voor deze problemen geplaatst zien. In dat gesprek met de medewerker van de PKN wilden we elkaar informeren, van elkaar leren en waar mogelijk versterken.

Een voorbeeld van samenwerking in dit verband is Baptistengemeente Den Haag. Zij is zelfstandig een pionierend project gestart, dat helaas door persoonlijke omstandigheden vroegtijdig moest worden gestaakt. Nu is men met de gemeentestichter van de in hun wijk gelegen PKN-gemeente in gesprek over mogelijkheden van doorstart van dit project, ten behoeve van de omwoners van de Baptistenkerk in Moerwijk. Een prachtig voorbeeld van verbinding tussen geloofsgemeenschappen met het oog op de verbreiding van het Evangelie in woord en daad, in een wijk waar mensen dat Evangelie zo broodnodig hebben!

Albrecht Boerrigter woont is Ede en is lid van de baptistengemeente Ede Op Doortocht. Hij is voorganger geweest van de baptistengemeenten Stavoren en Goor. Sinds 2007 is hij als Algemeen Secretaris verbonden aan de Unie. Hij is o.a. verantwoordelijk voor de integratie van de verschillende taakvelden binnen de Unie, de verantwoording naar Unieraad en gemeenten en de positionering van de Unie in het nationale en internationale netwerk.

Samenwerken voor het Evangelie