Skip to main content

Een nieuwe master


Geschreven door Hans Riphagen

30 maart 2022
Geplaatst op 30 maart 2022

Onderzoekszin en denkkracht zijn nodig in de kerk, want de kerkelijke praktijk in onze tijd en cultuur is complex. Daarom hebben we als Seminarium de afgelopen periode hard gewerkt aan een nieuw mastertraject van een jaar, dat aansluit bij het voorgangersprofiel waar wij toe opleiden. Het resultaat: de master Evangelical & Baptistic Leadership!

Aanscherping masteronderwijs

Als Seminarium zijn we erg betrokken op de evangelische theologiebeoefening in Nederland, juist ook op academisch niveau, omdat we dat van fundamenteel belang achten voor de evangelische beweging. Het doordenken van het geloof, zodat het vitaal en gezond blijft en mensen ook in de 21e eeuw kan blijven richten op de weg van het Evangelie. Toen we als docententeam in 2020 speerpunten van beleid formuleerden voor de komende jaren, kwam de aanscherping van ons masteronderwijs nadrukkelijk als één van de prioriteiten naar voren.

Op het zogenaamde ‘bachelorniveau’ hadden we de boel dik voor elkaar, met een minor ‘missionair leiderschap’ die staat en die door studenten enorm positief wordt ontvangen. Op masterniveau kende het Seminarium eigenlijk twee routes; een driejarige predikantsmaster en een éénjarige track. Maar aan beide routes kleefden nadelen. De driejarige duurde de meeste studenten te lang en was daarnaast geen vereiste voor voorgangerschap. Deze route trok als gevolg daarvan nauwelijks studenten. De éénjarige track bood wel verdieping, maar sloot te weinig aan op het voorgangersprofiel waar het Seminarium toe opleidt. Waar we naar wilden zoeken was een inspirerend masterprogramma van een jaar, dat bovendien beter aansloot op een Seminariumdiploma. Wat volgde was een ingewikkelde puzzel, van veel overleg en afstemming, met een mooi eindresultaat in de master ‘Evangelical and Baptistic Leadership’.

Waarom masteronderwijs?

Aan het Seminarium leiden we studenten op tot voorgangerschap. Dat kan op twee niveaus: op hbo-niveau en op academisch niveau. Beiden hebben binnen de context van het kerkgenootschap hun plek, maar brengen wel eigen kwaliteiten en accenten met zich mee. Globaal gezegd is de hbo-voorganger meer gericht op de praktijk en op zijn of haar professionele handelen daarin, terwijl de academische voorganger een groter accent legt bij onderzoek en kennisverwerving. ‘Globaal’, want in de praktijk van het voorgangerswerk wordt er van beide typen voorgangers veelal hetzelfde verwacht.

We moedigen studenten die over de capaciteiten beschikken om een master te halen aan om dat te doen. Want, kort gezegd, in een master ontwikkel je ‘onderzoekszin’ en ‘denkkracht’, en die zijn nodig in de kerk. De kerkelijke praktijk in onze tijd en cultuur is complex. Er komt van alles op gemeenten af. Ethische discussies die zowel van binnenuit als van buitenaf gevoed worden en soms de spanningen hoog doen oplopen. Maar ook allerlei theologische ideeën die via influencers en succesvolle boekenschrijvers de kerk binnenkomen, vol van eindtijdretoriek, charismatische beloften, tot soms de meest vrijzinnige Bijbelinterpretaties aan toe. Hoe onderscheid je daarin nog wat van de Geest is, en wat niet? Het vermogen om die praktijk te ‘lezen’, te begrijpen, te onderzoeken, maar ook richting te wijzen is iets wat je in het bijzonder in een master leert. Je leert hoe je grondig de Schrift bestudeert en andere oude bronnen, maar ook wat er allemaal ‘gebeurt’ als jij als ‘moderne lezer’ een geschrift van duizenden jaren oud leest. Daarmee traint een academische theologieopleiding voorgangers tot weerbaarheid, kritisch nadenken, bescheidenheid, maar ook tot een verdieping van hun geloof. Want om met de theoloog Richard Foster te spreken: studie is één van de wegen tot God!

Wat een theologische master mij persoonlijk bracht

Na mijn bachelor theologie aan de Evangelisch Theologische Hogeschool in Ede/Veenendaal, kwam ik in 2007 terecht op de Vrije Universiteit. Ik studeerde daar verder voor mijn masterdiploma, naast de rol die ik inmiddels had bij Stichting Present in Utrecht. De combinatie van werken en studeren beviel mij goed. Op de VU deed ik het masterprogramma Evangelical and Reformed Theology. Ik genoot enorm van de gesprekken met medestudenten uit verschillende achtergronden, de stof die we moesten bestuderen en van de kennis en kunde van de docenten. We volgden vakken als Preekkunde, Missiologie, Kerkgeschiedenis, Nieuwe Testament, Oude Testament en Systematische Theologie. Uiteindelijk studeerde ik af met een scriptie over het boek Openbaring. Die opdracht daagde me uit om diep de Bijbelse theologie en exegese van dit moeilijke boek in te duiken. Dit heeft me veel kennis en verwondering gebracht. De master en het studerend bezig zijn met geloof vormt me, geeft me richting, houdt me nederig en bovenal inspireert me in mijn zoektocht naar de weg van Jezus.

'Professionaliseringstraject’ op twee niveaus

Aan het Seminarium leiden we studenten op die voorganger willen worden binnen een Unie-ABC-gemeente na het behalen van een bachelor theologie (waarbinnen ze al een deel van hun opleiding aan het Seminarium volgen). We noemen dat vervolg op de bachelor ook wel ‘professionaliseringstraject’. In dat traject word je intensief getraind voor de beroepspraktijk van theoloog/voorganger in de context van de gemeente. Studenten gaan aan de slag met (gemeente-)ethiek, de gemeentepraktijk, de eigen spiritualiteit, beroepsethiek en tot slot met een stevige dosis spreekvaardigheid.

Vanaf september 2022 kan dit professionaliseringstraject op twee niveaus gevolgd worden: als post-hbo-traject aan het Seminarium en als mastertraject aan de Vrije Universiteit. Voor hbo-studenten is er de mogelijkheid om rechtstreeks in te stromen in het post-hbo-traject, of via een schakelprogramma naar de master.

Wil je meer weten over de nieuwe master of heb je misschien interesse om te starten met theologie, dan vertellen we je graag meer. We kunnen je op weg helpen en met je meekijken welke route bij jou past. Zie ook de website www.evangelischemaster.nl en bekijk dit filmpje:

22 04 Filmpje master 

Hans Riphagen is rector van het Baptisten Seminarium

Een nieuwe master