Skip to main content

Unie-ABC, wat heb je eraan?


Geschreven door Harm Jut

08 maart 2022
Geplaatst op 08 maart 2022

Sinds kort heb ik een nieuw woordje geleerd: Valorisatie. Vroeger nooit van gehoord, maar ineens kom je het overal tegen. In onderwijs. In besturen. In Unie-ABC. Valorisatie. Bij sommige mensen springt alles bij dat woordje gelijk op groen. Anderen vragen zich misschien verbaasd af in wat voor scrabblewoord we nu weer zijn beland. Valorisatie, waar heb je het over?

Valorisatie heeft te maken met het benutten van kennis. Letterlijk betekent het: waardebepaling. Het is ergens de waarde van aangeven. Je doet wat, maar waarom doe je dat? Je organiseert iets, maar voor wie eigenlijk? Je hebt een club, maar wat is de waarde daarvan? Hebben mensen dat door? Hoe kun je dat duidelijk maken? Je kunt een fantastisch persoon zijn, of een geweldige organisatie hebben, maar als niemand dat ziet, dan zit je toch alleen in het restaurant.

Valorisatie is belangrijk voor elke club. Het is juist nu van belang voor Unie-ABC. De bedoeling is om per 1 januari 2023 samen te smelten. Bestuurlijk zijn we al samen, in januari zal dat ook juridisch zijn. Op de komende Algemene Ledenvergadering komt daar een voorstel voor. Maar dat werkt natuurlijk alleen maar wanneer er draagvlak is. Dat brengt je dan bij de vraag: Unie-ABC, wat heb je eraan? Je kunt die vraag verschillend beantwoorden. Je kunt kijken naar allerlei praktische zaken. Of je kunt nog een laagje dieper gaan. Daarom eerst een verhaaltje.

Op bezoek in het paleis

Er is een koning die een geweldig paleis heeft gebouwd. Hij wil al zijn onderdanen ontmoeten en nodigt ze uit voor een speciale middag. Om ze te verrassen stopt hij zijn hele paleis vol met gouden illusies. Allemaal prachtige dingen en als je daarlangs gaat, kom je bij de koning. De bewoners van het land komen binnen en zijn verbijsterd door zoveel schoonheid. Ze vergapen zich aan alle illusies en aan het eind van de dag gaan ze naar huis. "Heb jij dat ook gezien? Geweldig he?" Maar de koning zit nog in zijn kamer te wachten om zijn bezoekers te ontmoeten.

Dat verhaaltje kan iets leren over hoe wij omgaan met God. Soms kun je zo in beslag genomen worden door allerlei uiterlijke zaken, dat we aan het hart van God voorbij lopen. Dan kijken we naar vragen en teleurstellingen. Dan roepen we tot God. Of misschien wel: mopperen we op God. God zit te wachten op ons… Als we alle uiterlijke dingen laten liggen en ons richten op het hart van God zelf, pas dan valt alles opeens op zijn plaats.

Beginnen bij de kern

Dat verhaaltje van die koning kan gaan over geloof. Maar je kunt het ook doortrekken naar allerlei organisaties. Bijvoorbeeld naar Unie-ABC. Unie-ABC, wat heb je eraan? Als die juridische samensmelting aan de orde komt, dan kun je snel allerlei vragen opwerpen. Waarom is het allemaal nodig? Wat heb je aan een opleiding? Voor jeugdwerk kunnen we ook wel elders materiaal halen… En hoe zit het nu met die contributie?

Over al die dingen valt veel te zeggen. Het heeft allemaal met die valorisatie te maken. De kern van dat alles is, dat we onze Heer willen dienen. Dat we het hart van God geproefd hebben en dat we elkaars hart willen proeven. Wanneer je begint bij de kern, dan vallen alle andere stukjes op hun plek. En wonderlijk, misschien blijken sommige dingen illusies te zijn en andere dingen opeens juist heel waardevol.

Regioavonden in maart

In maart en april zijn er een aantal regioavonden. Die zijn verdeeld over heel het land. De avonden zijn bedoeld om elkaar te ontmoeten. Om met elkaar te delen. Om samen de weg van de Heer te zoeken. Samen op bezoek te zijn in het paleis van de Koning. Durf je je te laten verrassen? Ik zie ernaar uit. Jij bent er toch ook?

Harm Jut is bestuurslid van Unie-ABC

Unie-ABC, wat heb je eraan?