Skip to main content

Baptisten en CAMA: een internationale gemeenschap


Geschreven door Robert Bezemer

19 november 2021
Geplaatst op 19 november 2021
Het is waardevol en bemoedigend om over de grenzen van ons land te kijken en te zien, horen en meemaken hoe onze machtige God mensen van over de hele wereld tot zich trekt! Het is een rijke ervaring om te merken dat we werkelijk één zijn over de grenzen van nationaliteit, taal, kleur en ras heen, in onze Redder en Koning Jezus Christus.
 
AWF logoVan 19 tot en met 22 oktober kwamen uit alle delen van de wereld ongeveer 300 nationale kerkleiders van de Alliance World Fellowship (AWF) bij elkaar in de AWF Quadrennial Convocation, die eens in de vier jaar plaatsvindt, deze keer in Ecuador. Bij de AWF horen de Nederlandse CAMA-gemeenten, en daarmee ook Unie-ABC. De AWF richt zicht sterk op zending (zie deze video); de missie is om kerken te stichten waar die nog nauwelijks zijn. Vanuit Nederland waren Arie Verduijn (vorige voorzitter AWF), Boudewijn van Schoonhoven (directeur CAMA Zending) en Robert Bezemer (voorzitter Unie-ABC-bestuur) erbij.
 
Inspirerend
Het was een uitdagend thema: 'Going deeper; Going beyond'. Iedere ochtend en avond was er een viering, vol van dankbaarheid aan onze God en Vader en zijn Zoon Jezus Christus. De sprekers inspireerden ons om dieper te gaan in ons geloofsleven en in onderlinge gemeenschap en om steeds weer verder te gaan in het brengen van het Evangelie in de wereld. Er waren talrijke getuigenissen, veel ook vanuit nieuwe kerken en over hoe God werkt in moeilijke gebieden. Wat een zegen om daar getuige van te zijn!
 
Betrokkenheid en gebed
De bijeenkomst is voor een deel een kerkvergadering, waarin o.a. aanpassingen zijn gedaan aan het 'Statement of Faith' en waarin het 'Guayaquil Manifesto' is besproken en gepresenteerd. Maar vooral is de Quadrennial Convocation een gelegenheid om met elkaar God te eren, dieper met elkaar door te praten over allerlei onderwerpen en samenwerking te versterken. De betrokkenheid op elkaar in deze internationale ‘fellowship’ is groot en ondersteuning in projecten en gebed vanzelfsprekend. Zo zijn er mooie ontwikkelingen in Latijns Amerika en Afrika, en is er hulp geschonken aan de AWF-kerk in Beiroet na de grote explosie vorig jaar augustus. Zij hebben veel goed werk kunnen doen en konden Gods Woord laten klinken in de stad.
 
Geen groot verschil 
Het is weer duidelijk geworden dat er echt geen groot verschil bestaat tussen Nederlandse baptistengemeenten en wereldwijd de AWF-kerken. We zijn beide op zending gericht (AWF wel sterker dan baptisten), ondersteunen elkaar als lokale kerken, belijden duidelijk Jezus Christus als de enige weg naar de Vader en hechten veel waarde aan de lokale autonome gemeente. De combinatie van Baptisten- en CAMA- (AWF-)gemeenten in Nederland is dus heel natuurlijk. Daarom is het ook heel natuurlijk dat Unie-ABC een vaste relatie heeft met CAMA Zending, waarmee we als geloofsgemeenschap en als lokale gemeenten toegang hebben tot rijke internationale expertise op zendingsgebied. We kunnen als Unie-ABC volledig achter de visie van CAMA Zending staan: “Onder elk volk een gemeente”. De AWF Quadrennial Convocation ademde datzelfde verlangen en als Unie-ABC dragen we graag ons steentje bij! 
 
Robert Bezemer, voorzitter bestuur Unie-ABC
 
Baptisten en CAMA: een internationale gemeenschap