Skip to main content

Heeft jouw gemeente een USP?


Geschreven door Harry Nieuwenhuizen

06 oktober 2021
Geplaatst op 06 oktober 2021

Ken je de term USP? Het is de afkorting uit de (commerciële) economie voor Unique Selling Point en dat wil dan wat zeggen over jouw onderscheidend vermogen. Wat maakt jouw product of dienst zó bijzonder dat de klant juist dat product of die dienst moet willen hebben? Waar onderscheidt het zich van andere producten of diensten in dezelfde markt en welke eigenschappen bezit jouw aanbod waardoor consumenten zich vooral daarnaar zouden moeten uitstrekken? Heel goed om je dit af te vragen. In mijn werk in de financiële dienstverlening houd ik me ook vaak met dit vraagstuk bezig.

Ook voor kerken wordt dit gedachtegoed vaak benoemd. Waarin is jouw kerk of gemeente onderscheidend en waarom zouden mensen voor jouw kerk of gemeente moeten kiezen?Natuurlijk is het goed je dit af te vragen en toch word ik hier een beetje ongemakkelijk van. Waarin onderscheidt de ene kerk zich van de andere? Want ja, er zijn verschillen en ja, die mogen er ook zijn en ja, het is goed als mensen een keuze hebben. Ook binnen onze stroming van Unie-ABC-gemeenten kennen we een bepaalde kleur en daarbinnen zijn ook nog weer kleurverschillen. En toch bezorgt zo'n vraag me soms jeuk op plekken waar ik niet goed bij kan, ergens binnenin me.

Want waarom zou Jezus in het hogepriesterlijk gebed zo nadrukkelijk tot zijn vader bidden om eenheid (Johannes 17:22 e.v.)? Als Hij dat in zijn gebed een aantal keren herhaalt, toont dat wat mij betreft aan a) dat Hij dat heel belangrijk vindt, b) dat Hij weet dat dit niet het sterkste punt van de kerk gaat worden en last but not least c) dat die eenheid cruciaal is voor de kracht van het getuigenis van de kerk. “Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden” (Johannes 17:23).

De praktijk in veel kerken is dat we vaak meer bezig zijn met de onderlinge verschillen dan met de eenheid. We dragen bijvoorbeeld namen waarmee we vooral willen laten zien waarin we verschillen. In de westerse wereld lijkt de kerk in verdrukking en hebben we te maken met kerkverlating. Of het te maken heeft met de door de verschillen afgenomen kracht van ons getuigenis, weet ik niet, maar geholpen heeft het vast niet.

Onze tijd is complex en voor christenen - voor christelijke jongeren in het bijzonder - is het niet eenvoudig om staande te blijven. Ik bid, hoop en wil werken aan meer eenheid in de kerk, binnen onze eigen gemeente, binnen Unie-ABC en tussen verschillende kerken. Laten we onze verschillen vieren, elkaar omarmen en de wereld laten zien dat niet het vergroten van verschillen de wereld beter maakt, maar juist het verkleinen en overbruggen van verschillen. 

Harry Nieuwenhuizen, bestuurslid Unie-ABC

Heeft jouw gemeente een USP?