Skip to main content

Opnieuw durven dromen


Geschreven door Jurgen Lindenhols

09 september 2021
Geplaatst op 09 september 2021

Nu de vakantieperiode afgelopen is en een nieuw seizoen van start gaat, proberen we voorzichtig weer vooruit te kijken. Voorzichtig, want we weten niet hoe de ontwikkelingen in de samenleving zullen gaan de komende maanden. Voorzichtig hopen we op meer versoepelingen, maar ook houden we voorzichtig een enorme slag om de arm, want stel je voor…

Zo staan we aan het begin van een uitdagend seizoen. De maatregelen die genomen zijn om het virus in te dammen raken aan de kern van gemeente zijn, namelijk de ontmoeting met elkaar. In artikelen en gesprekken onderling zie je ook grote verschillen in hoe we denken dat de kerk er na corona uit zal zien. De één ziet enorme kansen, terwijl de ander grote bedreigingen ziet en weer een ander gewoon afwacht wat er komt. Het voorbehoud van Jakobus blijkt nog zeer actueel. We kunnen nog zoveel plannen maken en vergezichten in de toekomst hebben, maar we weten niet eens hoe ons leven er na de volgende persconferentie uit ziet…

Hoe gaat het met jou?

21 09 Dromen Unie ABCDaarom wil ik je de volgende vraag stellen: Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met je als kind, moeder, vader, leider, voorganger, broeder, zuster, kind van de Allerhoogste? Hoe is het tussen jou en God? 

Naast alle plannen die we kunnen hebben en alle tegenslagen en uitdagingen in deze tijd wil ik je aanmoedigen je blik op Jezus te blijven richten. Blijf je voeden met zijn woorden, blijf het goede bedenken en laat je bemoedigen door zijn aanwezigheid midden in de storm. De uitdagingen zijn groot, de meningen overal aanwezig, maar samen mogen we bij Jezus komen en rust vinden midden in de storm.

Plannen en vergezichten

Zo mogen we elkaar als Unie-ABC-familie komend seizoen beter leren kennen, mooie plannen en vergezichten uitwerken en hopelijk elkaar weer meer ontmoeten. Juist als leiders van gemeenten hebben we elkaar nodig, kunnen we van elkaar leren en voor elkaar bidden. Dat is wat we willen faciliteren en aanmoedigen. Toen ik in 2006 als voorganger begon, heb ik zoveel gehad aan de ontmoetingen met andere voorgangers, oudsten en leiders op ledenvergaderingen, conferenties en intervisie-ontmoetingen. Daar ontdekte ik dat we als gemeenten en leiders niet alleen staan, maar elkaar kunnen aanmoedigen en helpen. Dat is kerkfamilie zijn en daarom dien ik zo graag in onze geloofsgemeenschap.

Regiobijeenkomsten

We zien uit naar regiobijeenkomsten dit najaar waarin we de verdere uitwerking van ons gezamenlijk optrekken als nieuw te vormen kerkgenootschap mogen bespreken. Ontmoetingen die deels gaan over zakelijke dingen als geld, nieuwe naam en manieren van vergaderen, maar die ook nadrukkelijk een inhoudelijk/geestelijk doel hebben: samen vieren en elkaar bemoedigen. Groeien als nieuwe geloofsgemeenschap is immers primair inhoudelijk groeien en dat laten zien en ernaar handelen in de wereld waarin we leven.

Zo ontstaat een brede geloofsgemeenschap waar we samen thuis kunnen zijn en we met elkaar verbonden zijn in een samenleving die op zoek is. Daarin mogen wij Christus merkbaar aanwezig stellen en goed nieuws zijn voor onze omgeving. Zo kunnen we gemeenten zijn waar mensen tot rust kunnen komen in de nabijheid van Christus.

Jurgen Lindenhols, bestuurslid Unie-ABC

Opnieuw durven dromen