Skip to main content

Samenspel


Geschreven door Gerard van der Schee

22 juni 2021
Geplaatst op 22 juni 2021

Wat een leuke en goede titel voor het spannende onderwerp ‘veranderen in de kerk’. Samenspel roept iets anders op dan bijvoorbeeld ‘verandermanagement in kerken’. Het is speelser, het gaat over samen, over geven en ontvangen.

samenspelIn zijn boek vertelt gemeentecoach Bert Bakker hoe hij een gemeente leert grote en lastige keuzes samen te maken. Maar kost samen niet veel te veel tijd, al die meningen? En je kunt uiteindelijk toch niet aan alle wensen en belangen voldoen?!

Er zijn een paar punten die ik erg waardeer in zijn boek en die ik ook zelf al jaren inzet in mijn werk als regiocoördinator en vredestichter.

 • Samen is een kern-ingrediënt van gemeentezijn
  Als je in kleine groepen praat over een verandering hoor je wat anderen bezighoudt, waar verlangen zit en angst.
 • Samen is geestelijk vormend voor elke betrokkene
  Bij veranderen past bijvoorbeeld de vraag wat je individueel wilt opgeven voor het gemeenschappelijke of nieuwe. Vanuit de bede Uw Koninkrijk kome, kunnen we besluiten ons eigen koninkrijkje minder belangrijk te maken.
 • Samen is niet zozeer vertragend als wel verdiepend
  De werkvorm om je plek in te nemen op een lijn van 0-10 rond een bepaalde verandering, helpt beter dan een voor-of-tegen-stemming. Je kunt elkaar bevragen op wat zou helpen om een van bijvoorbeeld positie 4 naar 5 of 7 te gaan. De voor-of-tegen-aanpak werkt polariserend, sommigen willen geen keuze maken en anderen vinden het moeilijk om bij nader inzien van keuze te veranderen
 • Samen leidt tot betere, wijze en gedragen stappen van verandering
  Het gaat bij veranderen niet alleen om het wat, maar heel sterk ook om het hoe. Het proces is net zo belangrijk als het doel. Tempo en sfeer bepalen veel voor gedragenheid. Vooraf vastgelegde (tussen-)evaluaties helpen om de eerste stappen samen te maken.

Wat kunnen er mooie samenbindende gesprekken ontstaan als men ruimte krijgt zijn eigen gedachten, gevoelens en belang uit te wisselen. Van harte onderschrijf ik dan ook de wens van Paulus in Filippenzen 2:1-6 om samen gemeente te zijn in de gezindheid van Christus.

Gerard van der Schee is regiocoördinator van Unie-ABC.

Samenspel